تعبیر خواب روزه خواری

تعبیر خواب روزه خواری

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب روزه خواری به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب روزه خواری به غیر از کسانی که عذرشان با توجه به احکام دین اسلام موجه می باشد روزه خواری گناه و حرام می باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین مشاهده کنید.

اگر از کسی خواستی روزه اش را بخورد و نفس شیطانی داشتی نشانه این است که  اندوه و غمی مسلم به شما می رسد.
یا اینکه مرتکب خطائی می شوید که ندامت  و پشیمانی می کشید

اگر  در خواب ببینیی که آب خوردی و روزه ات را باطل کردی و روزه خواری کردی
نشانه این است که مورد سرزنش قرار می گیرید.

اگر دیدی پدر و مادرت تو را در ماه رمضان امر به معروف و نهی از منکر میکنند
ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است.

اگر دیدی بخاطر روزه خواری دوستتان در ماه رمضان با او دعوا یا کتک کاری میکنید
خواب شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب  و وفادار پیدا می کنید

اگر برای جمعی صحبت میکردی و ان ها را تشویق به روزه خواری میکردند نشان این است که  دوستان فراوانی خواهید یافت که با آنها رابطه خوبی نیز خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید که علاوه بر روزه خواری گناه می کنید نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گناه کردن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن روزه خواری در خواب نشانه این است که اندوه و غمی برای شما پیش می آید
و یا اینکه مشکلی برای شما پیش می آید که رفع می گردد و فراغت حاصل می کنید.
و اگر دیدی که دیگران در حال روزه خواری هستند و شما ان ها را نصیحت میکنید و یا از این امر ان ها را باز میدارید  نشان هاین است که کاری مفید انجام می دهید که به حفظ حیثیت  و آبروی خودتان و دیگران تمام می شود
و به طور مساوی همه از آن بهره مند می گردند اگر دیدی در این ماه مشروب در ملا عام خوردی و خندان بودی
نشانه این است که برای دیگران مشکلی به وجود می آورید و دغل بازی  و فریبکاری می کنید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx