تعبیر خواب روزه گرفتن

تعبیر خواب روزه گرفتن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب روزه گرفتن  به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب روزه گرفتن به معنای احیا و آماده کردن دوباره روحتان و پاک کردن درونتان می باشد.
شاید روزه گرفتن راهی باشد که شما به موضوعات فکر کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

روزه گرفتن درخواب، بر هفت وجه می باشد

اول: بزرگی.

دوم: ریاست و فرمانروایی

سوم: تندرستی و سلامتی

چهارم: مرتبه و رتبه و منزلت.

پنجم: توبه از گناهان.

ششم: پیروزی بر دشمن

هفتم: زیاد شدن نعمت

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب ببیند که روزه گرفته است بدین معناست که سالم و تندرستی می شوند و غم و ناراحتی دیگر در زندگیشان نیست و به راحتی و بدون هیچ سختی می توانند زندگی کنند.

تعبیر خواب روزه گرفتن مرد یا تعبیر خواب روزه گرفتن زن  در ماه رمضان این است که او به موفقیت می رسد
و توبه می کند، یا کفاره قسمی ازگناهانش را پرداخت می کند یا  فرزندی پسر به او داده می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

روزه  گرفتن این است که  ازخوردن چیزهای حرام و  ناپاک و انجام دادن کارهایی که گناه هست، توبه می کند. اگر کسی در خواب ببیند که روزه است و در حال غیبت کردن است یا این که فحش می گوید و حرف های زشت  و ناروا می زند،
تعبیرش این است که به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول می شود ولی در مسیر دین راستگو نیست و دزوغ میگوید.

تعبیر خواب روزه گرفتن مرده:

اگر کسی خواب دید که مرده ای ، به قصد و عمد روزه اش را باطل کرد و روزه اش را شکست و شما از نزدیک این کار را دیدید،
دیدن این خواب یک هشدار بزرگ برای شما است و شما باید بسیار مراقب خودتان باشید چون شیطان در کمین است تا شما را از راه گمراه کند و شما را به راه های نادرست بکشاند.

ولی اگر کسی خواب دید که مرده ای ، غیر عمدی روزه اش را باطل کرد،
تعبیرش این است که کارهایی انجام خواهید داد که مطمئن هستید بی هدف و پوچ است و نتیجه ای نمی دهد
ولی بعد از انجام دادن آن کار پشیمان خواهید شد و حسرت می خورید.
مثلا این که وارد یک معامله بیزینسی شوید یا به خواستگاری فردی برید که امیدی ندارید که وصلتی سر بدهد.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx