تعبیر خواب روسری آبی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب روسری آبی اطلاعاتی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب روسری آبی نشانه رسیدن به خواسته ها و آرزوها است.

اگر در خواب روسری آبی را ببینید نشانه این است که به مراد دل خود می رسید و در انجام کار ها موفق می شوید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید..

اگر در خواب ببینید که روسری آبی دارید و آن را به همسر خود هدیه می دهید

نشانه این است که خبر های خوب و خوشی به شما می رسید که بسیار خوشحال کننده است

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که روسری آبی را پاره گرده اید نشانه این است که خطراتی جان شما را تهدید میکند

و یا فردی وارد زندگی شما می شود و شما را تهدید میکند و قصد گرفتن جان شما را دارد.

اگر در خواب ببینید که برای مادرتان روسری آبی را میگیرید نشانه این است که برکت به زندگی شما می آید و دیگران شما را ارزشمند محسوب می کند و به شما احترام میگذارند.

در سرزمین رویاها امده

اگر در خواب ببینید که از مغازه ای روسری آبی می خرید نشانه این است که فردی میخواهد با شما دوستی کند

و با شما صحبت کند اما شما از این فرد خوشتان نمی آید و میخواهید که از او دوری کنید.

اگر در خواب ببیند که پدرتان برای شما روسری آبی می خرد نشانه این است که فردی به شما خیانت می کند

و به شما ناسزا میگوید و همچنین قصد فریب دادن شما را دارد.

اگر در خواب ببینید که روسری آبی دارید و کثیف شده است

نشانه این است که فردی شما را مسخره خواهد کرد و به شما بی اعتنایی میکند.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب روسری آبی را ببینید که رنگ آن رفته است

نشانه این است که دیگران میخواهند به شما در انجام کاری کمک کنند تا شما به موفقیت برسید.

تعبیر خواب روسری آبی بدین معناست که اگر در خواب روسری آبی را ببینید که آن را به دوستتان هدیه می دهید

نشانه این است که به آرزوهای خود می رسید و در کاری پیشرفت می کنید.

اگر در خواب روسری آبی را ببینید که بر سر خودتان میکنید و به بیرون می روید

نشانه این است که به سفری می روید که بسیار هیجان انگیز است و حالتان خوب می شود.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب روسری آبی را ببیند که پاره شده است و آن را به فقیری می دهید

نشانه این است که فردی به شما پیشنهاد ازدواج می دهید و به شما عشق می ورزد

و قصد آشنایی با شما را دارد.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب روسری آبی را ببنید که آن را به فرد نیازمندی می دهید

نشانه این است که اتفاقات خوب و خوشی برایتان می افتد و فردی به شما محبت می ورزد  و هدیه های باارزشی برایتان میگیرد.

دیدن روسری آبی در سر مادرتان نشانه کامروایی و رسیدن به خوشی و سعادت است.و همچنین نشانه این است که خبر های خوش به شما می رسد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

9 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها