تعبیر خواب رژ لب

تعبیر خواب رژ لب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب رژ لب همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

دیدن یا زدن رژ لب در خواب، نشانه آن است که در برخی موارد صادق نیستید! به این دلیل که، رژ لب وسیله‌ای برای جلب توجه لب است.

تعبیر خواب رژ لب، به معنای خیانت و دروغ میباشد. دیدن رژ لب قرمز در خواب؛ نشانگر تمایلات جنسی است. زدن رژ لب در خواب برای زنان مسن، نشانه زندگی آسوده تر است. تعبیر خواب رژ لب قرمز، میتواند نشانگر تکبر و خودخواهی هم باشد.

دیدن رژ لب براق در خواب، بیانگر مشکلات با دوستان نزدیک میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

منوچهر مطیهی تهرانی گوید :

رژ را زن‌ ها در خواب می‌بینند، و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است. مگر در رابطه با یک زن باشد.

دیدن رژ برای خانم‌ها دروغگویی است. و فریب و زبان آوری و چنانچه زنی ببیند رژ مالیده به دروغگویی متوسل میشود و زبان را به گفتن نادرست می‌ آلاید.

دیدن رژ برای مردان خوب نیست. مخصوصاً اگر آن را مصرف کنند رسوایی و بدنامی است. و بی آبرویی.

چنانچه مردی ببیند رژ خریده یا دارد یا مصرف میکند، سر زبان‌ها می‌افتد، بدنام میشود و رسوایی به بار می‌آورد.

معمولاً وسائل آرایش زنان تعابیری از این قبیل دارد. و کلاً خوب نیستند! مگر در مواردی استثنایی.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
دیدن رژ لب در خواب، بر خیانت و دروغ میباشد.
در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد را که روژ لب به لبانش زده غافلگیر میکنید: زن یا نامزد این مرد برای شما دردسر ایجاد خواهد کرد.

شما رژ قرمز زده اید: دوستان مزدور شما را احاطه میکنند.

دیگران رژ زده اند: علامت رفاقت های مزدورانه و خیانت.

رژ میخرید: شما سبک مغز هستید!

معبری می گویند:

اگر در خواب رژ قرمزی به شخصی هدیه دادید، نشانگر این است که شما به خودتان اعتماد دارید. و یک شخص قابل اطمینان هستید.

اگر رژ لب قرمزی بر لباس خود دیدید، بیانگر غرق شدن در اشتباهات و گرفتاری‌ ها است.

اگر دختری در جمع رژ لب قرمز زد، تعبیرش به این صورت است که؛ شما سختی‌ هایی در زندگی خود خواهید داشت.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx