تعبیر خواب ریل راه آهن

تعبیر خواب ریل راه آهن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطبع شدن از تعبیر خواب ریل راه آهن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب ریل راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را اشغال کنند .

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد رفت  و آنان را ملاقات خواهد کرد

دیدن  ریل راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی  تلاش میکند و می کوشد
مانع پیشرفت شما در زندگی بشودو نگذارد که شما به موفقیت برسید و در کارهایتان نتیجه خوبی را دریاقت کنید

دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما خیانت می کند
و شما را آزار و اذیت می دهد و باعث رنجور شدن شما می شود

راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانه این است که روز های سختی را در پیش دارید که آرامش شما را به هم می زندو باعث اعصاب خورد کنی شما می شود

گذشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، علامت آن است که از کارهای دستی ای که با مهارت انجام می دهید شادی
و خوشحالی بزرگی به دست می آورید

اگر خواب ببینید آبی زلال از روی ریل راه آهن عبور می کند ،
علامت آن است که لذتجویی ، زندگی شما را به ویرانه ای مبدل می کند ،
اما دوباره زندگی خود را از نو می سازید و پیشرفت می کنید

دیدن خط آهن یا قطار مسافرتی در خواب دلیل این است که کارتان پیشرفت خواهد کرد  و به موفقیت می رسیونتیجه خوبی را دریافت میکنید، به مسافرت پر سودی میروید
و یا از راه دوری برایتان مهمان میرسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت رفتن را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

2.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx