تعبیر خواب زالزالک

تعبیر خواب زالزالک

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زالزالک ادامه این مطلب را بخوانید.دیدن زالزالک در خواب، نمادی از تطبیق در همه چیز و حرکت رو به جلو؛ برای رسیدن به خوشبختی و آرزوها میباشد.

همچنین میتوانید؛ در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

اگر در خواب زالزالک دیدید، باید قبل از انجام فعالیت‌ های مالی خود؛ زمانی را برای بررسی ضمانت‌ های مالی و تدارکات بگذارید.

زالزالک نشان دهنده راه سخت و دشوار برای رسیدن به خوشبختی، سعادت، اهداف، خواسته ها و آرزو ها است.

خوردن زالزالک در خواب، نشانه به دست آوردن روزی و نعمت فراوان در زندگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • دیدن زازالک در خواب بیانگر؛ پیش بینی از به وجود آمدن مشکلات و درگیری ها، با همسرتان است. و بدین معناست. که سر حرفی با هم جنگ و دعوا میکنید. و زندگی خود را خراب میکنید.
    (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)
  • تعبیر خواب زالزالک می‌تواند، نشانه باروری و تولد در زندگی باشد. برای رسیدن به اهداف و آرزوهای مورد نظرتان همواره آرام و با آرامش باشید.
  • اگر در خواب ببینید زالزاک می‌خورید، تعبیرش این است. به اندازه آن زالزالکی که خورده اید. دچار رنج و غم و اندوه و  و بیماری خواهید شد. و اتفاقات بسیار بدی برایتان رخ خواهد داد.
ابراهیم کرمانی می‌ گوید:
دیدن زالزالک در خواب، نشانگر آن است. که اگر ببینید، زالزالک را به کسی میدهید. یا آن را نمیخورید. یـعـنـی؛ از رنج و بیماری در امان می‌مانید. و اتفاقات خوبی برایتان می افتد. و همچنین؛ خبر های خوبی به شما می رسد.
بطور کلی، زالزالک تعبیر خوبی ندارد. و نشانه بدی است!
1.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
8
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx