تعبیر خواب زبان

تعبیر خواب زبان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

اگر به دنبال تعبیر خواب زبان می گردید در این مطلب آن را برای شما قرار داده ایم.

آیا در خواب دیدید که زبانتان بلند می شود ؟! یا خواب دیدید که زبانتان را میبرند؟!
اگر برای شما هم پیش آمده است که خوابی دیدید که مربوط به زبان می شود و کنجکاو هستید که بدانید چه تعبیری دارد.

ما در این پست قصد داریم که تمامی تعابیر مرتبط با تعبیر خواب زبان را برای شما تعبیرکی های عزیز بیان کنیم.

شما می توانید با صرف 13 دقیقه به راحتی متوجه تعبیر خواب کامل و دقیق  هر خوابی که درباره زبان دیدید شوید.

اگر در خواب زبان بلند ببینید چه معنی می دهد؟

به طور کلی اگر شخص بیننده خواب در خواب زبان دراز و بلندی را ببیند می تواند بیانگر اغراق و دروغگویی باشد.

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبان درازی را قطع می کنند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد به زودی اشخاص اغراق گو  از شخص بیننده خواب دور شوند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبانش بلند و بلند تر می شود می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب منبع درآمدش از راه دروغگویی باشد ولی این موضوع اصلا به نفع شخص بیننده خواب نیست.

3-تعبیر خواب زبان،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که یکی از آشنا هایش زبان درازی دارد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد به شخص بیننده خواب آزار و اذیتی از شخصی که دوست دارد برسد.

تعبیر خواب زبان بریده

ابن سیرین درباره تعبیر خواب زبان بریده می گوید:

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبانش را می برند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد عده ای با شخص بیننده خواب دشمنی کنند و سعی کنند که شخص بیننده خواب را از مسیر درست خارج کنند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که کسی که دوست دارد زبانش را میبرد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب دچار شکست های عاطفی شود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که حاجتی دارد و زبان بریده ای را می بیند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد حاجت شخص بیننده خواب اجابت نشود.

زبان بچه

اگر در خواب ببینید که دو زبان دارید چه معنی می دهد؟

ابراهیم کرمانی درباره دو زبانی می گوید:

1-تعبیر خواب زبان، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که دو زبان دارد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب در علم و دانش بسیار پیشرفت می کند و جز انسان های عالم محسوب خواهد شد.

2-اگر شخص بیننده خواب درخواب ببیند که دو زبان دارد یکی تیره و دیگری سرخ است می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب یک وجه پنهان ظالم در خود دارد که اگر آن وجه را بروز دهد بسیار به ضررش خواهد بود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که دو زبان دارد و یکی از می برند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب امکان دارد دست به کار های احمقانه ای بزند.

تعبیر خواب فاسد شدن زبان

جابر مغربی درباره فاسد شدن زبان در خواب می گوید:

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبانش فاسد و تیره می شود می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب بسیار آدم بد دهنی است به دلیل این بد دهنی امکان دارد روزیش کم شود.

2-تعبیر خواب زبان،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که غذایی را می خورد و بعد خوردن آن غذا زبانش فاسد می شود و بوی بدی می دهد

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب امکان دارد از راه ظلم به دیگران به مال و اموال زیادی برسد

که آن مال و اموال برایش برکتی نخواهد داشت بلکه امکان دارد باعث بدبختی شخص بیننده خواب شود.

تعبیر خواب زبان قرمز

زبان قرمز

دانیال نبی درباره زبان قرمز در خواب می گوید:

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبانی قرمز و درخشان دارد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب زندگی سالم و پرآسایشی خواهد داشت و درکنار خانواده اش لذت واقعی را تجربه خواهد کرد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که روی زبان سرخش لکه های سفیدی می افتد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد مشکلات متعددی برای شخص بیننده خواب اتفاق بیفتد که البته این مشکلات همیشگی نخواهد بود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبان سرخی دارد که این زبان سرخ تغییر رنگ می دهد و مشکی می شود

می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد شخصی از اطرافیان شخص بیننده خواب فوت شود.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که او را از زبان سرخش آویزان کرده اند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب به نیت خوب کاری را انجام دهد ولی در نهایت آن نیت خوب کاملا به ضرر شخص بیننده خواب تمام شود.

امام صادق (ع) درباره زبان سرخ می گوید:

اگر شخص بیننده خواب در خواب زبان سرخ رنگ و زیبایی را ببیند می تواند بیانگر تعابیر زیر باشد.

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زبان سرخی دارد و در حال حرف زدن است می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب به جاه و مقام زیادی برسد و در بین اطرافیانش صاحب احترام شود.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که در حال خواندن کتابی است و زبانش بسیار سرخ است می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب صاحب حکمت ودانش زیادی خواهد شد.

زبان ترک دار

آنلی بیتون درباره زبان  می‌گوید :

1ـ اگر زبان خود را در خواب ببینید، نشانه آن است. که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت.
2ـ اگر زبان کسی را در خواب ببینید، نشانه آن است. که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت.
3ـ اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است.نشانه آن است. که در اثر بی دقتی، حرفهایی خواهید زد که همان حرفها شما را به دردسر خواهد انداخت.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببینید که زبانش را با دندان هایش گاز می گیرد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب با حرف هایش به خودش ضرر وارد کند.

*شما تعبیرکی های عزیز همچنین می توانیدتعبیر خواب دندان را نیز مشاهده کنید*

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها