تعبیر خواب زرافه

تعبیر خواب زرافه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شد از تعبیر خواب زرافه  این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب زرافه نشانه کسالت، خستگی و تمایل به برخی تغییرات و تحولات در زندگی است.
شاید دوست دارید سبک زندگی خود را تغییر دهید یا شغل جدیدی را پیدا کنید. این خواب نشانه متفاوت بودن و خاص بودن نیز هست.

تعبیر خواب  دیدن زرافه نشانه این است که در این لحظه شماتمایل به ساختن رویاها و زندگی خود و برنامه‌های آینده خودتان نیستید.
بنابراین به زمان و برنامه ریزی بیشتری برای رسیدن به خواسته هایتان نیازمندید.
و شما با این برنامه ریزی و پشتکار می توانید نتیجه خوبی را از کار هایتان بگیرید و موق شوید.

تعبیرخواب دیدن زرافه در فضای باز نشانه مناسب وخوبی برای شما نیست.
شریک و عشق زندگیتان حسی را که شما به او داریداو به شما ندارد و شما به زودی پی خواهید برد که او نسبت به شما بی وفاست و بی میلی می کند.
در این زمان ممکن است شما افسرده  و ناراحت شوید ولی این را بدانید که به راحتی می توانید از او دل بکنید و خود را رها سازید که زیرا این دوری برایتان عادی می شود.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب دیدن زرافه به معنای دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که همنشینی با او سود و منفعتی ندارد و زحمت می‌آورد.
چنانچه در خواب زرافه ای ببینید بامردی رو به رو می‌شوید که دوستی با او  به صلاح نیست و ممکن است آسیب به ما بزند و ممکن اما این شخص کارهای عجیبی بکند و بدایعی از او دیده می‌شود که بیننده را به متعجب می کند.

تعبیر خواب به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد.
اگر در خواب دیدید که زرافه آرام حرکت می کند بدین معناست که از مردی احمق پیروی  و طرفداری می‌کنید که این کار مصلحت و سودی برایتان نخواهد داشت
ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می‌دوید،
در پی کاری غیر ممکن می روید.
و دست به کاری غیر ممکن  و سخت می‌زنید که آن هم به صلاح شما نیست،
و به زیان شما تمام می شود که بعدا از انجام این کار پشیمان خواهید شد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب زرافه در باغ وحش

تعبیر خواب دیدن زرافه در باغ وحش به معنای برخورد با چنان آدمی است که گفته شد.
آدمی که می تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد.
دیدن چندین زرافه در یک محل نشانه روبرو شدن شما با یک مرد نادان و احمق است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx