تعبیر خواب زردآلو

تعبیر خواب زردآلو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب زردآلو به شما گزارش دهیم

تعبیر خواب زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آن طور که به نظر می‌رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر  میکنید

خواب دیدن اینکه زرد آلو می‌خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است.

اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند،

بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که در حال خورد زردآلو هستی و در موقعی که خواب می بینید فصل زردآلو هم هست معنی این خواب این است

که به همان اندازه که می خوری مال وثروت به دست می آوری.

خوردن زردآلوی ترش در خواب نشان دهنده این موضوع است که به شما غم و غصه می رسد و حالتان را بد میکند.

اگر ببینی هسته ی زردآلویی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوهی  و بلامی‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، یـعـنـی از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.

انلی بیتون میگوید

اگر کسی خواب زردآلو رسیده را ببیند بیانگر  آن این است که در آینده دچار غم و تلخی خواهد شد.

اگر در خواب ببیند مشغول خوردن است،اتفاق بدی را پیش رو خواهد داشت.

اگر در خواب ببیند شخص دیگری مشغول خوردن زردآلو است نشان دهنده این است که محیطی که در ان زندگی میکنید بر خلاف میلتان است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش ناراحتی خواهد بود، ‌‌‌‌‌

ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش شادی و خوشحالی است.

 

معبرین غربی میگویند

تعبیر خواب زردآلو بیانگر شادمانی و خوشحالی بخاطر به دست آوردن آن چیزی است که به دست اوردن آن بسیار سخت بوده است.

در این لحظه شما به خودتان افتخار خواهید کرد.

شما همواره تلاش می‌کنید خود را به چالش بکشید و از گرفتن جوایزی که برای ان ها سختی کشیده اید لذب ببرید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را در کنترین زمان مشاهده کنید.

لوک اویتنهاو میگوید

زرد آلوی خشک به معنای غم و اندوه و ناراحتی می باشد.

اگر در خواب ببینید که در حال چیدن زردآلو از درخت آن هستید

به این معنی است که از طرف  دوستان و نزدیکان شما ، مشکلی برای شما ایجاد شده است که باعث خرابی حال و احوال روحیتان می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها