تعبیر خواب زرشک

تعبیر خواب زرشک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب زرشک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب زرشک نشانه آن است که در هیچ وجهی سودی به شما نمی رسد ونشانه غم و اندوه  و ناراحتی است و خوردنش نیز همین تعبیر را دارد.
اگر کسی دید زرشک را از درخت جمع آوری می کرد،
بدین معناست که با شخص بد ذاتی مشاجره خواهد کرد و آن فرد او را فریب می دهد و راه و مسیر درست را از جلو پای شما بر میدارد.
تعبیر خواب جمع آوری زرشک از درخت به کاری تعبیر می شود که خودتان آن را شروع می کنید و با تلاش و کوشش خودتان آن را به دست آورده اید، ولی درآخر نتیجه خوبی نمی دهد وشما را غمگین و اندوهگین می کند.
اگر زرشک پلو در خواب ببینید بدین معناست که نعمتی به شما می رسد.
اما این نعمتی که به شما می دهند سبب اندوه و ناراحتی شما می گردد و برایتان مشکل ساز است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن زرشک درخواب به معنای به وجود آمدن غم و ناراحتی  و مصیبت است.

جمع آوری زرشک از درخت را به معنای دشمنی صاحب خواب با مردی خسیس می داند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را در کمترین زمان مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب زرشک بر روی درخت نشانه هیجان و شادی است به خصوص اگر سرخی و قرمزی آن را ببینید
ولی اگر از درخت بکنید و بخورید نشانه غم و اندوه است،و به این معناست که به زودی مشکلی برایتان پیش می اید
به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید.

اگر کسی خواب زرشک پلو را در خواب ببیند،
دلالت بر این دارد که به زودی به آن فرد خواب بیننده نعمت و پول و مقامی می رسد،ولی این نعمتی که قرار است به او برسد به او زیان میرساند

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx