تعبیر خواب زره

تعبیر خواب زره

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطبع شدن از تعبیر خواب زره این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب زره در خواب نشان دهنده این است که به دیگران اجازه نمیدهید به شما نزدیک شوند. چنین خوابی نماد این است که زره میپوشید تا دیگران نتوانند آسیبی به شما وارد کنند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

این خواب با هیجانات  و شادی های و قلب شما در ارتباط است.
این خواب شما را تشویق میکند که گشوده باشید و به خاطر خودتان به دیگران اجازه دهید به شما نزدیک شوند. و به شما عشق و محبت و خوبی کنند
زره پوش بودن در خواب نشان دهنده مشکلات  و گرفتاری های روانشناختی یا هیجانی یا مکانیسم های دفاعی است.

این خواب میتواند بازتابی از شخصیت شما یا شخص دیگری از نزدیکان و دوستان و آشنایان شما باشد
که در برابر تغییر مقاومت میکند ونمیخ واهند که تغییر کنند
از سوی دیگر این خواب میتواند حاکی از این باشد که یک نفر یا یک ویژگی شخصیتی شما، تدافعی است.
معمولا، اگر خواب ببینید یک زره براق پوشیده اید یعنی باید در برابر اضطراب و نگرانی ها و  یا درد از خود محافظت کنید.
به نظر میرسد اکثر اوقات به هر قیمتی که شده به خود باور دارید حتی اگر به قیمت آسیب زدن به دیگران باشد.

آنلی بیتون میگوید:

داشتن و پوشیدن زره در خواب ایمنی از شر دشمن است و نظر کلی معبران نیز بر همین معنا استوار است
زیرا زره برای بدن حصاری است که ایمنی بخش است. و باعث محافظت و نگهداری از انسان می شود

اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد،
دلیل است دشمن بر وی خیره شود.
اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس با وی قهر کند و با او دشمن می شود و به او بدی می کند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید)

اگر کسی بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت و همچنین بدین معناست که به زندگی پر از آرامش و راحتی خود بر می گردد

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب زره بدین معناست که اگر بیند که با زره سلاح پوشیده،
دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.

دیدن زره در خواب، بر محافظت از خود در برابر دشمنان و ایمن بودن از شرّ آنان دلالت دارد.

زره در خواب نشان دهنده این است که به دیگران اجازه نمیدهید به شما نزدیک شوند. و بخواهند که به شما ضربه بزنند
اگر در خواب زره را ببینید که به تن کودک خود کرده اید نشانه این است که شما در برابر سختی ها می توانید مقاوم باشید و سختی ها برای شما آسان و گذرا خواهند بود

اگر در خواب زره را به تن همسر خود ببینید نشانه این است که از طرف همسر شما به شما عشق و محبت می شود
و خداوند نیز فرزندی به شما می دهد و زندگیتان سراسر عشق و آرامش خواهد شد

دیدن زره در خواب نشانه مقام و منزلت و پادشاهی و مال و ثروت است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx