تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زمین این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب زمین را در خواب به معنای زن می داند اگر  در خواب ببینید که زمین سبز بود  نشانه این است که زندگی خوب و شیرینی دارید و به کامیابی می رسید  و همچنین به خوشبختی می رسید
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
ولی زمین خشک به معنای زندگی بی حاصل است  زمین حاصلخیز به معنای سعادت و خوشبختی است.

کارل یونگ میگوید

دیدن زمین در خواب چنین بیان شده که زمین در خواب نشانه اصالت و درونگرایی شماست .

تعبیر زمین با توجه به محکم بودنش عنوان می شود مثلا اگر خواب ببینید زمین دهن باز می کند

یعنی یک رابطه در زندگی شما وجود دارد که شما ترس از برقراری ارتباط با آن و افتادن در آن رابطه دارید .

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و شماا احساس کردید آن زمین مال خودتان است نشانه این ایت که کامیاب می شوید و زندگی شما به قدر وسعت آن زمین گستردگی خواهد یافت و روزگار خوبی خواهید داشت. و اتفاقغت خوب و خوشی برایتان می افتد

تعبیر خواب زمین بدین معناست که اگر خواب زمینی دیدید که مخروبه و ویران بود و به جای علف سبز، علف های زرد و رنگ و پلاسیده در آن دیده می شد نشانه این این که زندگی بی حاصلی خواهید داشت و عمر و زندگی شما با ناکامی و بدی خواهد گذشت.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب علف را مشاهده کنید.)

اگر بیند زمین در زیر پایش درنوشت، دلیل که آخر عمرش شده باشد.

اگر بیند برخی از زمین در زیر او پیچید، دلیل بر تنگی معیشت او ایت ک نشانه این است که زندگی سختی را در پیش دارید.

اگر بیند آن زمین معروف بود، نیکی معیشت خداوند زمین را باشد.

اگر بیند زمین را می پیمود، دلیل است به سفر رود. و اتفاقات خوشاید برایش می افتد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx