تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

اگر به دنبال تعبیر خواب زنجیر می گردید در این مطلب آن را برای شما قرار داده ایم.

اگر در خواب خود زنجیر را دیدید حتما به دنبال تعبیر آن هستید که زنجیر در خواب چه تعبیری دارد؟
آیا زنجیر در خواب نمادی از وفاداری یا تعهد است یا که بیانگر بیانگر مصیبت ها و بدبختی ها؟!
شما می توانید به راحتی در مدت 11 دقیقه این مطلب را مطالعه کنید و به جواب تعبیر خواب خود برسید.

اگر در خواب زنجیر دیدید یا در خواب دیدید که زنجیر را به پا یا گردن یا دست خود می بندید

و یا به هر صورتی در خواب خوابی دیدید که به زنجیر مرتبط می شد تا انتهای مطالب با ما همراه باشید.

در این مطلب تمامی تعابیری که درباره تعبیر خواب زنجیر می شود را برای شما تعبیرکی های عزیز توضیح خواهیم داد

و در نهایت شما تعبیرکی های عزیز می توانید با مطالعه این مطلب به تعبیر خواب کامل و دقیق خود برسید.

اگر در خواب زنجیر دیدید چه معنی می دهد؟

به نظر شما تعبیر خواب زنجیر چه خواهد بود؟ آیا دیدن زنجیر در خواب نشانه خوبی است یا خیر؟

ممکن است زنجیر به شکل های مختلفی در خواب ظاهر شود. امکان دارد در خواب بینیم که زنجیری به گردن داریم و یا خواب ببینیم زنجیرمان پاره می شود.
تعابیر گوناگونی برای زنجیر ذکر بیان می شود ازجمله:

  • می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب از راه های اشتباه دست می کشد.
  • زنجیر در خواب حتی می تواند بیانگر گرفتار و مشکلات و زندان برای شخص بیننده خواب باشد.
  • و حتی می تواند بیانگر این باشد که عده ای در حال توطئه علیه شخص بیننده خواب هستند.

دیدگاه برخی از معبرین غربی درباره زنجیر:

زنجیر از جنس نقره

1-تعبیر خواب زنجیر، اگر شخص بیننده خواب در خواب زنجیر را ببیند می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب به زودی رابطه ای را پایان می دهد.

این رابطه هم می تواند رابطه احساسی و عاشقانه باشد هم می تواند رابطه کاری باشد بهرحال برای شخص بیننده خواب بهتر است اگر احساس می کند که دچار مشکلاتی می شود رابطه را در هر زمینه ای به پایان برساند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که دست و پایش زنجیر می وشد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب مجبور به انجام کار هایی شود که اصلا دوست ندارد آن کار ها را بکند

ولی به دلیل اجبار های بیرونی مجبور به انجام آن کار ها می شود به شخص بیننده خواب توصیه می شود که از آدم های نامربوط به سبک زندگیش دوری کند تا مجبور به انجام کاری خلاف میلش نشود.

زنجیر زنگ زده در خواب چه معنی می دهد؟

 

ابن سیرین درباره زنجیر زنگ زده در خواب عقیده دارد:

1-تعبیر خواب زنجیر، اگر شخص بیننده خواب در خواب زنجیر زنگ زده را ببیند می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب امکان دارد که در گیر گناه های بزرگی شود که هیچوقت نتواند آن ها را جبران کند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که با زنجیر زنگ زده ای بسته می شود و آن زنجیر را پاره می کند

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب از راه اشتباهی که در گذشته رفته است دست می کشد.

زنجیر زنگ زده

تعبیر خواب بستن زنجیر به گردن

جابر مغربی درباره بستن زنجیر به گردن می گوید:

1-تعبیر خواب زنجیر،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیر به گردن می بیند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب با ظلم به اشخاص ضعیف به قدرت و مقام برسید.

2-اگرشخص بیننده خواب در خواب ببیند که شخصی به گردن شخص بیننده خواب زنجیر میبندد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد اطرافیان شخص بیننده خواب سعی بر این داشته باشند که شخص بیننده خواب را به کاری نادرست مجبور کنند.

تعبیر خواب بستن زنجیر به پا و دست

منوچهر مطیعی تهرانی درباره بستن زنجیر به پا و دست در خواب می گوید:

1-تعبیر خواب زنجیر، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیر به جای های مختلفش بسته شده است

می تواند به طور کلی بیانگر اسارت و زندان برای شخص بیننده خواب باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیر به دور دستانش بسته می شود می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب دچار گرفتاری هایی شود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیری به پای او بسته می شود و سر دیگر زنجیر به خانه بسته می شود

می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد شخص بیننده خواب دچار وابستگی های شدید عاطفی شود.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیری به دستش  بسته می شود و سر دیگر آن به میز یا جایی شبیه به آن بسته می شود

می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد مشکلات کاری و شغلی برای شخص بیننده خواب اتفاق بیفتد.
5-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیر می خرد و با آن زنجیر خود را میبند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب با علم کامل بر رفتار خود دچار گناهان بزرگی شود که در آینده باعث شود اتفاقات بدی برای شخص بیننده خواب بیفتد.

6-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که به دست و پای شخص دیگری زنجیر می بندد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب به اشخاصی ظلم وتجاوز کند.

زنجیر طلا و زنجیر آهنی در خواب چه معنی می دهد؟

زنجیر از جنس طلا

لوک اویتنهاو درباره زنجیر طلا و آهنی گوید:

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب زنجیر از طلا ببیند می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد در اطرافیان شخص بیننده خواب شخصی ازدواج کند.

2-تعبیر خواب زنجیر، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنجیر آهنی در دست دارد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد در مدت زمان کوتاهی شخص بیننده خواب بسیار احساس تنهایی کند.

تعبیر خواب پاره شدن زنجیر

آنلی بیتون ‌درباره پاره شدن زنجیر می گوید :

1-تعبیر خواب زنجیر، اگرشخص بیننده خواب در خواب ببیند که با زنجیری زندانی است و آن زنجیر پاره شود

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب راه اشتباهی را اصلاح می کند.

2-اگر شخص بیننده در خواب ببیند که سگی را با زنجیر بسته است و آن سگ زنجیر را پاره می کند

می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد شخص بیننده خواب از اشتباهات گذشته اش ضربه بدی را ببیند.

*شما تعبیرکی های عزیز همچنین می توانید تعبیر خواب سگ را نیز مشاهده کنید.*

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها