تعبیر خواب زولبیا

تعبیر خواب زولبیا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زولبیا همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب زولبیا ، دلیل است بر جهد و کوشش بیش از اندازه و به دست آوردن ثروت فراوان و شادی است. اگر بیند زولبیا داشت یا کسی به او داد و میخورد ،

دلیل که به همان اندازه که خورده است نعمت نصیبش می شود.

اگر ببینید که مقدار کمی زولبیا در دهان دارد ،

بدین معناست که از فردی سخنی خوب و سزاوار می شنود.

تعبیر خواب آنلاین خود را در بخش گفتگو آنلاین مشاهده کنید

تعبیر خواب ابن سیرین

 

زولبیا در خواب نشانه تلاش و پشتکار فراوان است.اگر ببینی به دیگران به عنوان نذری زولبیا میدهی

به این معناست که خداوند شما را از ترس و بلا ایمن خواهد ساخت ، راه های پیشرفت و موفقیت در مقابل  راه شما قرار خواهند گرفت.

اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد، دلیل که مال  و ثروت به دست می آورد.

اگر زولبیا با زعفران میخورد، بدین معناست که به زودی بیمار خواهد شد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد

و نشانه این است که در انجام کاری به مشکل میخورید اما زود همه چیز درست می شود.

زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد.

دیدن زولبیا در خواب بیانگر پیچیدگی  در کار است اما نه چندان زیاد.

شیخ طوسی میگوید

اگر ببینی به مرده ای زولبیا تعارف میکنی و از دستت آن را میگیرد و میخورد به این علامت است که از راه دور برای  خبری خوش و لذت بخش می رسد

همچنین در این دنیا سلامتی پیدا میکنی و به دیگران خدمت خواهی کرد

و کار های خوب و خیر زیادی انجام می دهی که به زودی پاداش کارت را هم می گیری.

اگر دیدی شما از مردگان این زولبیا را دریافت میکنید

به این معناست که یک اتفاق جدید و زیبا بین شما و معشوقتان خواهد افتاد

که باعث ذوق زدگی و هیجان  و خوشحالی شما خواهد شدو میتوان تعبیر دیگرش هم این است که از طرف عشقتان خوشحالی نصیبتان می شود.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx