تعبیر خواب ساس

تعبیر خواب ساس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ساس به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ساس دشمني است کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف که زيرکانه آزار مي رساند و بهره کار شما را مي برد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

در خواب هاي ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعيف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات ديگر جدا است زيرا ساس خون مي خورد، شبها بيرون مي آيد و خوب مخفي مي شود.

غالبا لاي وسائل چوبي منزل پنهان مي گردد هر سمي در او اثر نمي کند.

ساس در خواب، دشمني است که بهره کار را مي برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود مي آورد.

اگر در خواب فقط ساس ببينيم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق ديديم دشمني است که در کمين ماست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ساس بدین معناست که اگر در لباس بود نشانه این است که کسي از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبي ندارد. اگر در بستر بود بيننده خواب بايد از جانب همسر خويش بيمناک و نگران باشد.

اگر ساس را کشتيد  بدین معناست که بر دشمن چيره مي شويد.

اگر ساس را کشتيد و خون از تنش بيرون زد مالي را که از دست داده ايد باز مي يابيد.

اگر ساس را کشتيد و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چيره مي گرديد اما سودي عايدتان نمي شود و فقط امنيت حاصل مي کنيد.

اگر ساس هاي زياد ديديد نشانه این است که دشمنان و بدخواهان زيادي داريد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب ساس ، علامت بيماري وخيم و اوضاع نابسامان است ،
اگر تعداد ساسها زياد باشد علامت بدبختي و گرفتاری ومشکل است

اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بيماري و ناراحتي است .

اگر ساسها را در خواب زير پا له كنيد و بجاي خون از تنشان آب بيرون بزند ،
نشانة خطر و اتفاقي شوم است . اگر خواب ببينيد ساسها روي ديوار راه مي روند و شما روي آنها آب جوش مي ريزيد ،
نشانة بيماري سختي است كه شما را پريشان مي كند . اما به مرگ نمي انجامد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx