تعبیر خواب ساطور

تعبیر خواب ساطور

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ساطور این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب ساطور در خواب نشانه مردی شجاع و قاطع است که کارها را آسان کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ساطور وسیله ای است برای شکستن استخوان و تقسیم گوشت گاو و گوسفند مذبوح و در خواب نیز کسی است
که در انجام کارهای مشکل پیش قدم می شود و همیشه موفق بازمی گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

اگر دیدید ساطوری در دست دارید چنین شخصی در زندگی شما پیدا می شود
و با کسی برخورد می نمائید که او مردی است قاطع و توانا.

اگر دیدید خودتان ساطور می سازید  نشانه این است که به انجام کارهای بزرگ اقدام می کنید.

اگر ساطور از کسی گرفتید نشانه این این که شخصی در مشکلات و گرفتاری ها به شما یاری  و کمک می دهد که کمک او موثر است و مفید.

تعبیر خواب ساطور بدین معناست که اگر دیدید ساطوری دارید که شکسته است وخود شما آن را شکسته اید
نشانه این این که دوست خوبی را از خود می رنجانید و او را از دست می دهید

تعبیر خواب ابن سیرین

 تعبیر خواب ساطور در خواب، نشانه مردی باشد شجاع و دلیر در میان کارهای آسان و دشوار که مقاومت می کند و مشکلات را حل می کند

اگر ببیند که ساطور داشت یاکسی به او داد، دلیل که او را با مردی بدین صفت مصاحبت افتد و از او خیر و منفعت ببیند.

اگر ساطور او بشکست، دلیل بود که مردی بدین صفت که گفتیم از او جدا گردد.و او را تنها می گذارد.

معبرین غربی میگویند:

دیدن ساطور در خواب، نشانه  مردی است که کارهای دشوار  و سخت به سبب او از مردمان برآید، خاصه که قوی و بزرگ باشد. و از پس همه کار ها برآید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx