تعبیر خواب ساطور

تعبیر خواب ساطور

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ساطور این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب ساطور در خواب نشانه مردی شجاع و قاطع است که کارها را آسان کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ساطور وسیله ای است برای شکستن استخوان و تقسیم گوشت گاو و گوسفند مذبوح و در خواب نیز کسی است
که در انجام کارهای مشکل پیش قدم می شود و همیشه موفق بازمی گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

اگر دیدید ساطوری در دست دارید چنین شخصی در زندگی شما پیدا می شود
و با کسی برخورد می نمائید که او مردی است قاطع و توانا.

اگر دیدید خودتان ساطور می سازید  نشانه این است که به انجام کارهای بزرگ اقدام می کنید.

اگر ساطور از کسی گرفتید نشانه این این که شخصی در مشکلات و گرفتاری ها به شما یاری  و کمک می دهد که کمک او موثر است و مفید.

تعبیر خواب ساطور بدین معناست که اگر دیدید ساطوری دارید که شکسته است وخود شما آن را شکسته اید
نشانه این این که دوست خوبی را از خود می رنجانید و او را از دست می دهید

تعبیر خواب ابن سیرین

 تعبیر خواب ساطور در خواب، نشانه مردی باشد شجاع و دلیر در میان کارهای آسان و دشوار که مقاومت می کند و مشکلات را حل می کند

اگر ببیند که ساطور داشت یاکسی به او داد، دلیل که او را با مردی بدین صفت مصاحبت افتد و از او خیر و منفعت ببیند.

اگر ساطور او بشکست، دلیل بود که مردی بدین صفت که گفتیم از او جدا گردد.و او را تنها می گذارد.

معبرین غربی میگویند:

دیدن ساطور در خواب، نشانه  مردی است که کارهای دشوار  و سخت به سبب او از مردمان برآید، خاصه که قوی و بزرگ باشد. و از پس همه کار ها برآید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx