تعبیر خواب سالک

تعبیر خواب سالک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سالک این مطلب را دنبال کیند.تعبیر خواب سالک در خواب مقداري پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبير شده. اين را جاي ديگر هم توضيح داده ام ولي تکرار آن خالي از فايده نيست.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
در خواب و تعير آن استنباط خود خواب بيننده اصل و اساس قرار مي گيرد و اين استنباط بايد درحين خواب حاصل گردد نه در بيداري و فرداي شبي که خواب ديده ايد.

در مورد همين سالک مثال مي زنم.

مثلا در خواب مي بينيد که زخمي بر گونه يا ساعد و ساق شما به وجود آمده.
اگر در همان خواب استنباط و ادراک حاصل شود که آن زخم سالک است براي تعبير همان استنباط شما يعني سالک ملاک داوري قرار مي گيرد و چنانچه در خواب ندانيد آن زخم چيست اما فرداي شبي که خواب ديده ايد فکر کنيد که دوش در رويا بر گونه و ساعد خويش ديدم احتمالا سالک بوده به هيچ وجه تشخيص شما محل اعتبار نيست و آن زخم به فرض که سالم هم باشد يک زخم عادي تعبير مي شود.

آنلی بیتون میگوید:

پس اگر در خواب زخمي بر صورت يا ساعد و ساق خويش ببينيد و بدانيد که سالک است به طور مطلق نشانه ثروت و  مال اندوخته اي است که سبب دردسر و زحمت مي شود.
مثل پولي که به امانت نزد کسي گذاشته باشند و اين پول زمان زيادي بماند و صاحبش براي باز پس گرفتن آن اقدام نکند.

اگر در خواب ببینید که بچه شما بیماری سالک گرفته است و درد دارد نشانه این است که در زندگی شما مشکلات و گرفتاری هایی به وجود می آید که ناراحت کننده است و باعث افسردگی شما می شود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

. همين طور است قالي و البسه گران قيمت که نزدکسي يا جائي امانت نهاده باشند. يکي از معبران نوشته (وام نپرداخته يا طلب کهنه و نگرفته نيز به صورت سالک نموده مي شود که بر گونه وام دار در خواب پديد مي آيد) براي اينکه بهتر روشن شويد به جاي نوشتن تعبير مختلف يک ماجراي واقعي را برايتان نقل مي کنم.

با مطالعه اين ماجرا خودتان مي فهميدسالک در خواب چيست و چنانچه در روياهاي خويش سالک ببينيد به راحتي مي توانيد خواب خويش را تعبير کنيد:
در قديم بانکي در تهران وجود داشت به نام بانک کارگشائي.
نقش بانک مذکور نقش يکصراف نزول خوار بود به اين معني که اشيا و اموال منقول مردم را گرو مي گرفت و پول مي داد و از اين بابت با مرابحه گران دريافت مي نمود

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که همسرتان به بیماری سالک دچار شده نشانه این است که همسرتان از شما دوری میکند و شما را ترک میکند و ممکن است که به شما خیانت بزرگی کند

اگر در خواب ببینید که دیگران به بیماری سالک دچار شده اند نشانه این است که در زندگی خبر های بدی به آنان می رسد که بسیار ناراحت کننده و تلخ خواهد بود و باعث می شود که حالشان بد شود.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx