تعبیر خواب سایبان

تعبیر خواب سایبان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سایبان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب سایبان بدین معناست که اگر کسی خود را در زیر سایبان بزرگ و زیبایی دید،نشانه این است که به کسی خدمت می کند و مورد حمایت او قرار می گیرد و پولدار می شود
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
و اگر سایبانش کوچک و نامرغوب بود، نشانه این است که  به فقر و نداری دچار می شود.
اگر سایبانی که برسر دارد برای جلوگیری از تابش و گرمای خورشید و نورآفتاب است، تعبیرش ایمنی از خطر و گرفتاری است.

تعبیر خواب سایبان حمایتی است که از کسی می گیرید نه آنکه به شما داده شود.
فرق است بین آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به خصوص حمایت قرار بگیرید
یا اینکه به حمایت و پشتیبانی نیاز داشته باشید و بخواهید و به دنبال آن بروید تا به شما داده شود.
سایبان حمایتی است که طلب می کنید  میخو اهید و می گیرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سایبان ،  نشانه پادشاهی فرومایه است.

اگر بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت  و کنیزی چنین پادشاهی پیوندد.

اگر بیند که سایبان بر وی افتاد و او را از آن گزند رسید، دلیل پادشاه بر وی خشم و عصبانیت گیرد و او را از آن مضرت رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته، مثل چادر دکانها، یا طاق ایوانها و یا پیاده روهای مسقف مناطق گرمسیری،
نشان آن است که حمایتگر بدون شناسایی کمک  و یاری می کند و در واقع حمایت عام است
و اگر سایبان مستقل باشد مثل چترهایی که در پلاژها دیده می شوند
حمایت اختصاصی است و بین حمایت کننده و حمایت شونده آشنایی قبلی هست.
سایبان اگر درخت، دیوار یا چیزهایی از این قبیل باشد تعبیر ش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx