تعبیر خواب سرهنگ

تعبیر خواب سرهنگ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سرهنگ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سرهنگ نشانه قدرت و اقتدار در زندگی بیداری است. البته این ممکن است از طرف شما و یا از سوی افراد دیگر باشد.
همچنین دیدن سرهنگ نشانگر وجدان و محدودیت های اخلاقی  و رفتاری است.
پلیس در خواب این پیام را به شما می دهد که بایستی در مسیر درست حرکت کرده و بمانید تا دچار مشکل نوشید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب سرهنگ بودن ممکن است نشان دهنده سلسله مراتب در زندگی شما باشد.
شما احتمالا فردی هستید که از اعمال قدرت در زندگی خود لذت می برید.
عادت به دستور دادن دارید و دیگران بایستی به فرمان شما گوش دهند و سر پیچی نکنند.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است که در به دست آوردن امتیازات و مقامات اجتماعی و شغلی  شکست می خورید و دچار مشکل می شوید.
اگر خواب ببینید سرهنگ هستید ، علامت آن است که با تدابیری می خواهید مقام  و مرتبه خود را از دیگر دوستان برتر  و بالا ترنگه دارید.

تعبیر خواب سرهنگ مرده:

تعبیر خواب سرهنگ مرده نشانگر ترس  و دلهره شما از تغییر  و تحول است.
شاید احساس می کنید کسی در زندگی شما بیش از حد کنترل گری می کند
و این موضوع شما را از زندگی دلزده و دلسرد می سازد.
از طرفی این نیز ممکن است که شما در زندگی دیگران دخالت زیاد داشته باشید و در زندگی آن ها سرک بکشید
در این حالت سرهنگ مرده بدین معناست که در نهایت این نفوذ و قدرت خود را از دست خواهید داد.
همچنین سرهنگ مرده می تواند نشانه سوء استفاده از قدرت و اقتدار و فرهنگ باشد.
سعی کنید از موقعیتی که در اختیار دارید سوء استفاده نکنید. این به نفع هیچ کس نیست.
هرچند شاید این احساس در شما وجود دارد که در برخی از شرایط انتخاب زیادی ندارید.
اما واقعیت چیز دیگری است. همواره روش های بهتری برای تعامل وجود دارد.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx