تعبیر خواب سس

تعبیر خواب سس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن و مطلع شدن از تعبیر خواب سس همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب را می توان امری جذاب دانست که اکثرا به دنبال آن می گردند.

دیدن سس ها در خواب، در بیشتر موارد محوریت اصلی خواب ‌های ما را شامل نمی ‌شود. ولی اگر در حالتی خاص، این گونه شد باید به رنگ و مزه آن دقت نمود.

تعبیر خواب سس مایونز به یاس، ناامیدی، ناراختی و غم در زندگی واقعی اشاره میکند.

در کتاب روانشناسی پروفسور کارل یونگ آمده است که، دیدن سس در خواب به؛ طعم و رنگ آن بستگی دارد. ولی به طور کلی؛ سس در خواب به معنی تصمیم گیری های ما از روی عقل است. و به خرد و عقل اشاره میکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سس در خواب های ما هيچ تعبير خاصي ندارد. مگر اينکه طعم و مزه اش مطرح باشد. و در چنين حالتی است که؛ دارای تعبير می شود.

اگر در خواب ببينيد سس به غذا خود می زنيد، و آن سس طعم و رنگ و مزه مطلوبی دارد، نيکو است. و از نعمت و برکت خبر می دهد.

اما اگر رنگ آن غير طبيعی و غير معمول باشد، خوب نيست. مثلا؛ سس مايونز بايد کرم رنگ باشد. سس گوجه فرنگی بايد سرخ باشد. رب انار بايد ترش و تيره باشد.

حال اگر در خواب ديديد سس مايونز آبی يا سبز است، و شما داريد آن را با غذای خويش می آميزيد، خوب نيست. و از غم و رنج خبر می دهد. و چنانچه زرد باشد، رنجوری و بيماری را پيش بينی می کند. همين طوراست اگر سس گوجه فرنگي سفيد يا کرم رنگ باشد.

سس فلفل به طور کلی؛ در خواب خوب نيست. و چنانچه در خواب ببينيد، فلفل يا سس فلفل يا چيزی که با فلفل آميخته مصرف می کنيد، خبر از شکست سخت و تلخ کامی و غم و رنج بسيار می دهد. و اندازه آن به ميزان تندی و تيزی فلفل بستگی دارد. تعبیر خواب فلفل را در تعبیرک بخوانید.

سس ها اگر ترش و تلخ باشند، همچنان خوب نيستند. و چنانچه شيرين باشند و به کام خوش بيايند، تعبير خوب دارند. البته سس بايد ترش يا تند باشد! ولی در خواب کلا ترشی و تندی تعبير خوبی ندارند.

معبران غربی گویند :
اگر در خواب مشاهده کردید که سس مایونز می‌خورید، نشانگر یاس و ناامیدی در زندگی واقعی شماست.
دیدن سس مایونز در خواب نشانه، مورد اهانت و بی احترامی قرار گرفتن توسط دیگران در شرایط و روابط مختلف است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx