تعبیر خواب سقط جنین

تعبیر خواب سقط جنین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سقط جنین این مطلب را دنبال کنید.

دیدن جنین سقط شده در خواب، به برخی از مشکلات حاضر در زندگی اشاره می کند. همچنین تعبیر آن نیز میتواند، نشانه ای از یک اتفاق بزرگ یا تغییر در زندگی هم باشد.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

تعبیر خواب سقط جنین برای زن باردار به معنی؛ نوعی هشدار برای حفظ سلامتی خویش میباشد. اگر ببینید که فامیل و یا دوست شما، فرزندش سقط شد یعنی؛ زندگی آن شخص با چالش های زیادی همراه می شود.

تعبیر خواب کورتاژ نشانگر، پایان ناگهانی یا غیر قابل انتظار چیزی است. تعبیر خواب سقط جنین تنها و در خیابان، به معنی؛ خیانت در زندگی شخصی میباشد. دیدن سقط جنین درخانه در خواب، نشانگری از عدم رضایت شما از وضعیت کنونی است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

بچه سقط شده بر پنچ وجه باشد:

 • بیماری
 • غم
 • خصومت
 • حاجت
 • ناسازگای با اهل و عیال
ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بچه را سقط کرده. دلیل کند، که از غم و اندو فرج یابد. و اگر بیمار بود، شفا یابد.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • بچه سقط شده، دلیل بر رنج و بیماری تن کند.
 • اگر بیند، که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند. که به قدر آن وی بیماری بود.
آنلی بیتون می گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند، که او را وادار به سقط می کنند. نشانه آن است. که او به موضوعی فکر میکند. اگر موضوع اتفاق بیفتد، او به سختی و رسوایی کشیده میشود.
 • اگر دکتری خواب ببیند، که در سقط جنین نوزادی شرکت می کند. به معنی آن است. که در حرفه اش، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.
هانس کورت می گوید:
 • اگر زنى در خواب خود ببیند، كه جنین خود را سقط می كند. به این معنی است. كه اگر بیشتر مراقب نباشد، دست به كارهای نادرستى می‏زند.
لیلا برایت می گوید:
 • تعبیر خواب سقط جنین، نشانه آن است. كه موضوعى باعث یأس و ناامیدى شما خواهد شد.
در کتاب سرزمین رویاها آمده:

دیدن خواب سقط جنین: پایان یک ماجرای عشقی است.
اگر ببینید شما سقط جنین می کنید: شانس برای فامیل است.
ببینید که، شما عمل سقط جنین را انجام میدهید: دردسر و گرفتاری بسیار خواهید داشت.
شاهد نظاره سقط جنین دیگران باشید: تنهائی و مشکلات در پیش دارید.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها