تعبیر خواب سنجاب

تعبیر خواب سنجاب

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سنجاب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین زیبایی و صباحت منظر می فریبد و می گریزد.
دزد هم هست یعنی هر بار که در مسیر شما قرار بگیرد چیزی از بیننده خواب می دزدد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
اگر زنی در خواب سنجاب ببیند دو حالت دارد. یا یک رقیب احساسی و عاطفی است
یا مردی است که بیشتر از آنچه حضور دارد وقت خود را در غیبت می گذراند.
پوست سنجاب  نشانه پول و ثروت مال و خواسته و آرزو است

سنجاب درخواب،  نشانه مردی غریب توانگر و زورمند  می باشد.

سنجاب قهوه ای در خواب نشانه نعمت و خوشی در زندگی است

مطیعی تهرانی میگوید

اگر بیند که سنجاب را بکشت و پوست باز کرد، دلیل که مال و ثروت مردی غریب را تباه کند و از بین می برد یا به غضب بستاند.

پوست و مو و استخوان سنجاب به خواب،  نشانه مال و خواسته و گوشت او  نشانه ثروت و مال مردی غریب بود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

تعبیر دیدن سنجاب در خواب ، پیروزی  و موفقیت و پیشرفت در کارها و یافتن دوستانی مهربان و باوفا است

تعبیر کشتن سنجاب در خواب ، نشانه استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است
و به معنای شنیدن خبر های خوب است

تربیت و دست آموز کردن سنجاب نیز علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .

اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ، تعبیرش آن است که با دوستان خود درگیر می شوید
و با هم مشکل پیدا میکنید و دوستی شما به پایان می رسد

دیدن سنجاب در خواب تان این است که شما چیزی را احتکار (انبار) می کنید و ذخیره می کنید
شما چیزها را زیادی نگه می دارید و نیاز دارید که یاد بگیرید رها کنید برود

از طرف دیگر، تعبیر خواب سنجاب به معنی این است که شما نیاز دارید که زمان و انرژی تان را اندوخته کنید.

دیدن سنجاب سفید در خواب تان  نشانه موفقبت و استقامت و شجاعت است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx