تعبیر خواب سنجاقک

تعبیر خواب سنجاقک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سنجاقک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب سنجاقک در خواب های ما نشانه آزادی و گاهی هم نشانه گرفتار شدن و مشکل است‌.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر در خواب دیدید که سنجاقک مدام بال میزد
تعبیرش این است که شما که نگران هستید
و استرس دارید سعی کنید نگرانی و دلهره را از خود دور کنید و خود را آزاد کنید.

اگر سنجاقک را دیدی که دور سر کسی بال میزد
نشانه این است که آن شخص دوست دارد مدتی استراحت کند
اگر زنی در خواب سنجاقکی را دید تعبیرش این است که به زودی به عشقش اعتراف می‌کند.
و دیگر نمی‌تواند احساسات و عواطفش را از کسی که دوستش دارد پنهان کند.

گرفتن سنجاقک بزرگ در خواب نشانه شانس و خوشبختی و فرصت بزرگی است
که در خانه شما را می زند و شما باید از آن فرصت نهایت استفاده را ببرید.

اگر در جنگلی سنجاقک را ببنیید نشانه این است که اخبار خوشایندی به شما می سد
زیرا دیدن سنجاقک در جنگل نشانه خوبی است (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگل را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

دیدن سنجاقک ، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد

اگر در خواب کسی درباره سنجاقک از شما سوالاتی کند.

علامت آن است که در زمان اکنون و آینده شاهد وقایع و اتفاقات و حوادث شگفت انگیزی خواهید بود .
که این اتفاقات شما را خوشحال میکند.

اگر زنی در خواب سنجاقک ببیند ، نشانة آن است که همسری تندخو و بد اخلاق خواهد
داشت که همیشه با او مشکل دارد.

سنجاقک اگر خواب دیدید که سنجاقک را کشتی تعبیرش این است
که اسرار و گفته های بزرگی را فاش  و آشکار می کنیداسراری که باعث میشود زندگی تان زیرو رو شود.
و یا حتی ممکن است ک با فاش شدن و آشکار شدن آن زندگیتان خراب و نابود شود.
و از بین برود پس باید بیشتر مزاقب باشید.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx