تعبیر خواب سند

تعبیر خواب مدرک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سند این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سند، علامت آن است که اتفاقاتی نقشه های شما را برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگرخواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که علی رغم تلاشهای
شرورانه دشمنان ، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد

گم کردن سند در خواب ، علامت آن است که برای احقاق حقوق خود با دشمنان
کشمکش خواهید کرد .

اگرخواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که برای رسیدن به
پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیل خود را انتخاب کنید . امضاء هر
گونه مدرک و سندی در خواب نشانه وقوع رویدادهایی نامطلوب است  و بدین معناست که اتفاقات بدی در آینده می افتد.

در سر زمین رویاها آمده:

تعبیر خواب سند بدین معناست که اگر درخواب بینید که یک مدرک را امضاء می کنید نشانه این است که  خطر شما را تهدید میکند .

اگر درخواب بینید که  شما قبلاًیک سند را امضاءکرده اید نشانه ضرر مالی است

اگر درخواب بینید که  دیگران یک سند با شما امضاءمی کنند نشانه این است که  محبت شخص باارزشی از شما سلب می شود

اگر درخواب بینید که سفته ای که طلب داشته اید پرداخت می شود  نشانه آن است که تا آخرین روز عمرتان سلامت
خواهید بود .

اگر درخواب بینید که  یک مرد با اسنادی در دستش  هست نشانه این است که  باید در اقدام به کارهای جدید بسیار محتاط باشید

اگر درخواب بینید که  یک زن سند در دست دارد  نشانه یک تغییر خوشایند است

اگر درخواب بینید که  سندنویس اسنادی در دست دارد  نشانه منفعت مالی است

اگر درخواب بینید که  یک قرارداد شراکت در دست دارید  نشانه سود بزرگ در آینده است

اگر درخواب بینید که اسنادشخصی خود را در دست دارید  نشانه این است که پول هنگفتی نصیب شما خواهد شد .(در صورت تمایل متوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

10 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
10
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx