تعبیر خواب سنگر

تعبیر خواب سنگر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سنگر به شما گزارش دهیم.

تغبیر خواب سنگر لدین معناست که اگر در خواب ببینید که  سنگری می سازید ،
نشانه آن است که از طرحهای شریرانهدشمنان خواهید گریختـت
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگرخواب ببینید به جستجوی سنگری می گردی تا در آن پناه بگیرید ، نشانه آن
است که مرتکب خطایی و یا گناهی خواهید شد ، و سعی خواهید کرد خطای خود را توجیه
کنید و راهی برای جبران آن اشتباه  و خطا پیدا می کنبد و پشیمان می شوید
اگرخواب ببینید از سنگری دفاع می کنید ، نشانه آن است که برای دفاع از
آبرو و ثروت خود به دردسر خواهید افتاد .

تعبیر خواب سنگر بدین معناست که  اگرخواب ببینید به سنگری حمله می کنید و آن را به تصرف خود در می آورید ،
علامت آن است که به سرسخت ترین دشمن خود غالب می شوید و در زندگی
توفیق می یابید . و او را شکست می دهید و به موفقیت می رسید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده

خواب یک سنگر پراز سرباز  نشانه این است که  شما غافلگیر خواهید شد .

تعبیر خواب سنگر بدین معناست که  اگر در خواب ببینیدکه شما درسنگر هستید نشانه این است که  شغل جدیدی پیدا خواهید کرد .

اگر در خواب ببیید که شما درسنگر می جنگید نشانه این است که یکی از نزدیکان نفوذ بد روی شما دارد .

اگر در خواب ببیید که دیگران در سنگر می جنگند نشانه فریب و بیوفائی و حیله گری است

اگر در خواب ببیید که سربازان در یک سنگر کشته شده اندنشان هاین است که باید احتیاط کنید که
به دام نیفتید .

اگر در خواب ببیید که پسرشما در یک سنگر می جنگند نشانه  این است که یک ثروت بزرگ در آینده نصیب شما می شود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها