تعبیر خواب سنگ پا

تعبیر خواب سنگ پا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای آگاه شدن از تعبیر خواب سنگ پا ادامه این مطلب را حتما بخوانید.

تعبیر خواب سنگ پا هم بر بزرگی و مهتری اشاره دارد. و هم بر مال و ثروت. سنگ پا چون مفید است. نشان از خیر و برکت و گشایش در کار دارد.

تعبیر خواب سنگ را میتوانید بطور کامل و با جزئیات در تعبیرک بخوانید.

اگر در خواب دیدید که؛ حین سنگ پا کشیدن، پاشنه پای شما زخمی شد. یعنی که این خواب از؛ دردسرها و نگرانی های متعددی خبر میرساند.

تعبیر خواب پا را میتوانید بطور کامل در سایت خودتان بخوانید.

شیخ طوسی می گوید :

اگر در خواب ببینی مرده ای در حمام، مشغول سنگ پا کشیدن است. یعنی که، از طول عمرت کاسته می شود. و در مسیر اهداف زندگی، چندین مانع ظاهر می شود. و سبب بوجود آمدن غم و یا ناراحتی در زندگی شما خواهد شد.

اگر ببینی خودت مشغول سنگ پا کشیدن هستی، نشانگر این است که؛ کسی یا کسانی در برخی از کارهای شخصی دخالت میکنند. و انگاری که دوست دارند تا مانع شوند، به آن چه که میخواهید نرسید.

اگر در حین انجام سنگ پا در خواب، پوست کنده شود یا از آن خون جاری شود، خوب نیست! و نشان دهنده نزدیک شدن زمان مرگ و یا بیماری های طولانی مدت میباشد.

اغلب از این وسیله در زمان حمام کردن و برای تمیز کردن کف پاها استفاده میشود. ولی وجود آن در خواب، در بیشتر موارد، خوب نیست. و باعث می شود تا تعبیر خواب نتیجه ای منفی بگیرید.

احمد طبسی می گوید :

دیدن این خواب برای دختران و زنان مجرد، نشانه از دست دادن روحیه، ناراحتی، بوجود آمدن اختلاف در خانواده. و همچنین جدایی و یا قهر کردن از؛ همسر، نامزد، معشوق است.

برای زنان یا دختران متاهل دیدن سنگ پا نشانگر؛ حوادث و یا اتفاقاتی هستند که، بصورت ناگهانی ظاهر میشوند. و بیشتر سبب خسارت ها مادی شده. و به سرعت نیز از زندگی خارج می شوند.

چنانچه ببینی دیگران مشغول انجام سنگ پا هستند، باید منتظر شنیدن چند خبر نامطلوب در اطراف خود باشید.

سنگ پا کشیدن مرده در خواب، چه آشنا باشد و چه غریبه، خوب نیست. و باعث ایجاد تغییرات منفی و ناخوشایند در زندگی می شود.

استاد مدنی می گوید :

اگر زن بارداری در خواب ببیند که، سنگ پا می کشد؛ بسیار نیکو است. و نشان دهنده این است که، بعد از به دنیا آمدن نوزاد، فضا و محیط تازه ای ایجاد خواهد شد که سراسر شادمانی برکت و منفعت است.

 

** خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند. **

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

19 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها