تعبیر خواب سهره

تعبیر خواب سهره

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سهره این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب سهره ه در خواب همسایه یا دوستی است که زحمت می آفریند و به خصوص زیاد دروغ می گوید.اصولا سهره بلبل بی اصل است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که سهره  زیادی در خانه شما جمع شده و روی شاخه های درختفراهم آمده اند و صدا می کنند خواب شما خبر می دهد که مردم درباره خود و کارهایتان حرف می زنند یا دروغ می گویند و تهمت می زنند به شما و شایعه به وجود می آورند. و آبروی شما را می برند

آنلی بیتون میگوید

اگر سهره ای داشتید که در خواب دیدید آن را گم کرده اید باید ببینید که از گم کردن آن سهره چقدر اندوهگین و ناراحت می شوید.
چنانچه زیاد غصه دار  و غمگین و ناراحت شدید و تاسف خوردید آن دوست خیلی نزدیک است
و عزیز ولی اگر زیاد متاثر نشدیدکه سهره خود را از دست داده اید  نشانه دوست از دست رفته نزدیک نیست.

تعبیر خواب گم کردن سهره در خواب گویای این است که تمام دارایی و مال و ثروت خود را از دست می دهید و فقیر و نیازمند می شوید

اگر در رویا ببینید که سهره ای دارید که در قفس افکنده و قفس را در خانه خود نگه داشته اید گویای دو چیز می تواندباشد. یا نوعی کار بیهوده و بی ثمر و بی فایده انجام می دهید که هیچ تاثیر مثبتی در زندگیتان ندارد
یا زنی بی اصل و نسب در زندگی شما پیدا می شودکه شما به او الفت می گیرید.این بیشتر اتفاق می افتد

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب سهره بدین معناتس که اگر در خواب دیدید که به سهره ای دانه می دهید
نشانه این است که به کسی اطعام و اکرام می کنید
که قدر نمی داند و شما نیزاز این کار سودی  و منفعتی نمی برید.
اگر دیدید که کسی سهره ای در خواب به شما داد نشانه این است که شخصی به شما خدمت می کند و به شما احترام می گذارد و شما را ارزشمند محسوب میکند
و اگر شما به کسی سهره دادید تعبیر همین است.

آواز خواندن سهره بریده بریده است و نفسش مانند قناری زیاد نیست
اگر آواز قناری را یاد بگیرد بازهم قطعه قطعه می خواند .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آواز خواندن مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx