تعبیر خواب سوختن با اسید

تعبیر خواب سوختن با اسید
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوختن با اسید این مطلب را دنبال کنید.
سوختن با اسید در خواب، نشانه آن است. که تمام تلاش ها و زحمات شما برای رسیدن به بعضی از مقاصد؛ یکباره بر باد می رود. و غم و رنج بر شما چیره می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر ببینید که دست چپ شما میسوزد. علامت آن است. که در عشق و عاشقی با بدشانسی های مختلفی رو در رو میشوید. اگر دیدید که هر دو دستتان با اسید سوخت. بیانگر این است. که مصیبت و گرفتاری های مختلفی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر سوختن صورت با اسید، نشانگر آن است. که با معشوق خود وارد بحث میشوید. و حتی ممکن است. ازهم جدا شوید!

آنلی بیتون می گوید:
  • تعبیر خواب سوختن با اسید، نشانه گرفتاری و بدشانسی بزرگ میباشد.
  • چنانچه آن شخص، مادرت باشد. باید احساسات منفی خود را بیان کنید. و با آن‌ها روبرو بشوید.
  • اگر ببینید که برادر و یا خواهرتان سوخته است. خوب نیست! و نشانه آن است که؛ آرامش زندگی خود را از دست خواهید داد.
  • اگر پدربزرگ یا مادربزرگ خود را ببینید. یعنی؛ گرفتار بیماری میشوید.
  • سوختن کوکان با اسید در خواب، نشانه بزرگی از نگرانی ها و استرس است.
  • (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها