تعبیر خواب سوختن دست

تعبیر خواب سوختن دست

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوختن دست این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سوختن دست به صورت اختصاصی به شرایط و موقعیتی که شخص خواب بین در خواب خود با آن مواجه گشته نسبت داده اند.
اگر در خواب شخصی را بینی که در کنار آتش نشسته و در حال گرم کردن خود می باشد
چنانچه بینی که تمامی دستان وی به طور کامل سوخت و سیاه شد
تعبیر چنین خوابی این است که آن شخص در موقعیتی از زندگی قرار دارد که هیچ گونه تعلق و مالکیتی نسبت به آن ندارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

در واقع می توان چنین خوابی را این گونه تعبیر کرد که آن شخص فعالیتی را در کسب و کار خود آغاز میکند
که سرانجام و نتیجه اش به غیر از عذاب و ناراحتی هیچ سودی برایش نخواهد داشت.

به روایت امام جعفر صادق(ع) اگر در خواب خود فردی را بینید که در کنار آتش قرار گرفته بدانید
که دیدن آتش در خواب هم برای شما و هم کسی که وی را در خواب دیده اید منفعت بسیاری دارد.
و سود زیادی به او می رسد
در واقع آتش در خواب خیر و برکت و فراوانی رزق و نعمت است.
اما چنانچه خواب بینید که شعله های آتش باعث سوختن دست وی گردید معنی اش آن است که او را زیان و ضرر مالی خواهد رسید.
و خبر های بدی به او می رسد که بسیار ناراحت کننده است

ابراهیم کرمانی میگوید

سوخته شدن دست دیگران با آتش در خواب را این چنین تعبیر کرده است:
اگر در خواب خود بینیم که شخصی دستانش به وسیله آتش سوخت به طوریکه نمی تواند سوختگی را مهار کند
تعبیرش بدهکاری بسیار و نیز ورشکستگی بزرگ برای آن فرد است.

چنانچه در خواب خود به کمک آن شخص برویم و نگذاریم دستانش بسوزند معنی اش آن خواهد بود
که آن شخص را در دنیای واقعی در مدیریت اموالش یاری کرده و او را از شکست حتمی مالی نجات می دهیم.
و او را به زندگی پر آرامشش بر میگردانیم

مطیعی تهرانی میگوید

در کتاب بسیاری معبرین غربی روایت شده که اگر کسی سوختن دست دیگران را در خواب خود بیند
معنی اش آن است که در بیداری به یکی از اعضای بدن آن ها آسیب خواهد رسید. و مشکلی برای او به وجود می آید
برخی دیگر از مفسرین غربی نیز اینگونه روایت می کنند اگر کسی خواب بیند که شخصی آشنا با دستان سوخته اش به طرفش می آید
و قصد دست دادن با وی را دارد
چنانچه دستان سوخته آن فرد توجه بیننده خواب را جلب کند معنی اش آن است
که آن فرد اموال عده ای را به ناحق بالا کشیده و می خواهد بیننده خواب را نیز در چنین اعمال ناپسندی شریک کند.
و او را به انجام کار خلاف وادار کند
اما چنانچه شخص خواب بین دست های سوخته آن شخص را نگرفت معنی اش آن خواهد بود توفیق نصیبش می شود
که در اعمال ناپسندانه آن شخص شریک نشود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب سوختن را مشاهده کنید)

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx