تعبیر خواب سوختن پا

تعبیر خواب سوختن پا

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوختن پا این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سوختن پا بدین معناست که به طور کلی خواب هایی که به سوختن پا مربوط می شوند را می توان اینگونه تعبیر کرد که شخص خواب بین توانایی و اعتماد به نفس کافی برای بر عهده گرفتن یک مسئولیت یا کاری را ندارد.
به عبارتی از پذیرفتن یک مسئولیت احساس ندامت و پشیمانی می کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

دیدن پا در خواب را بر پدر و مادر تعبیر کرده است. به روایت ایشان اگر کسی خواب بیند که هر دو پایش با آب جوش سوخت تعبیرش آن است که والدینش از وی درباره موضوعی آزرده خاطر هستند.
در واقع چنین خوابی هشداری برای بیننده خواب است که به وی نشان دهد مهر و عطوفت والدینش را به جا آورد.

در تعبیر دیگری از مطیعی تهرانی چنانچه خواب بینید که هردو پایتان تا زانو با آب جوش کتری سوخته است به طوری که التهاب و درد آن در خواب شما را عذاب می دهد چنانچه پس از بیدار شدن تا مدت ها احساس سوزش پاها از ذهنتان بیرون نرود بدانید
که معنی و مفهوم خوابتان چیزی به غیر از به ضایع رفتن شهرت و اعتبارتان در میان اهل خانه و جامعه نخواهد بود.و بدین معناست که خبر های بسیار بدی به شما می رسد

تعبیر خواب سوختن یک پا با آب جوش

دانیال نبی (ع) سوختن پا با آب جوش را در خواب بر از دست دادن مال و مکنت تعبیر نموده است.
به روایت ایشان اگر کسی خواب بیند یک پای وی با آب جوش سوخت معنی اش آن است که نیمی از اموال خود را از دست می دهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آب جوش را مشاهده کنید.)

در تعبیر دیگری از ایشان اگر صاحب چنین رؤیایی در خواب خود شخصی را بیند که از روی عمد پای وی را با آب جوش کتری بسوزاند
و وی را بشناسد تعبیر چنین خوابی این است که بی شک نیمی از اموال شخص خواب بین توسط فردی که پای وی را سوزانده تصاحب خواهد شد.

لیلا برایت می گوید

تعبیر خواب سوختن یک پا با آب جوش بر از دست دادن موقعیت های کاری و مالی برای شخص خواب بین دلالت دارد.
به روایت لیلا برایت چنانچه خواب بینید که مشغول تهیه چایی یا غذا هستید که به یک باره کتری پر از آب جوش بر روی پایتان واژگون
اگر یکی از پاهایتان در خواب با آب جوش سوخته شد نشانه آن است که سفری که برایش مدت ها برنامه ریزی نموده اید کنسل خواهد شد. و دیگر نمیتوانید که به آن سفر بروید

دیدن آثار سوختگی بر روی پاها در خواب بر وجود رقبای قدرتمند در زندگی کاری شخص خواب بین دلالت دارد.
اگر شخصی در خواب خود بیند که یکی از پاهایش با آب جوش سوخت و پس از مداوا نیز لکه های سوختگی را بر روی پایش دید به عبارتی آثار سوختگی پا با آب جوش از میان نرفت نشانه آن است که وجود رقبای قوی در راستای موفقیت و ترقی در کار در انتظار بیننده خواب است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx