تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوسک همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب سوسک معنی‌های مختلفی دارد و به نوع آن و ، جایی که هست و ارتباط شخصی فرد با آنها بستگی دارد.
تعبیر خواب دیدن سوسک در خواب نشانه طول عمر، سرسختی و تجدید دانسته ولی برخی آن را  بیانگر غم ورخ دادن حادثه بد و ناگوار و سخت می دانند.

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن سوسک به معنی دشمنی و ستیز است
ضعیف و پست و کوچک که زحمت می آفریند و در شما کراهت به وجود می آورد.

انلی بیتون میگوید

تعبیر خواب سوسک بدین معناست که اگر  ببینید روی بدن شما راه می رود ،
بدین معناست که مدت کوتاهی شما فقیر و تهی دست و بیمار می شوید.

معبرین غربی میگویند

سوسک نشانه احساس گرم و صمیمیت شما در رابطه با دیگران است و اطرافیان شما بایستی از وجود این صمیمیت با خبرباشند تا به شما حسادت نکنند.

در بعضی موارد سوسک‌ها خبر از حادثه ای سخت و یا غم و اندوه می‌دهند.
اگر در خواب دیدید سوسکی از بالا به پایین افتاد تعبیرش این است که  پروژه کاری که شما دارید برای مدتی تعطیل می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند سوسک را می بیند و با دیدنش می ترسد،
بدین معناست که خوار و ذلیل و کوچک می شود،
و کسانی که با او دشمنی دارند برو او غالب میشوند ترسو بودن و خوار و خفیف شدن از دیگر معانی دیدن سوسک در خواب است.

ابراهیم کرمانی میگوید

کشتن سوسک های زیاد و کوچک در خانه نشانه سعادتمند شدن و پیروز شدن بر دشمنان و بدین معناست که از کار های خوب نتیجه خوبی را دریافت می کنید.

لیلا برایت میگوید

تعبیر خواب کشتن سوسک،بدین معناست که در کارتان موفق می‌شوید و نتیجه خوبی را حاصل می کنید.

اگردر خواب دیدی سوسک سفید را میخوری،
نشان دهنده ی دور شدن ازافراد مزاحم و کسانی که شما را اذیت میکنند است.

شیخ طوسی میگوید

دیدن سوسک های بزرگ و با رنگ سیاه که دارای بال هستند،
در خواب به نشانه ی از دست دادن قدرت و به هدر رفتن زمان و فرصت های شغلی است که برای خود به وجود آورده بودیم.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها