تعبیر خواب سیلی زدن

تعبیر خواب سیلی زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سیلی زدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب سیلی زدن  به دوست خوب است و رسیدن خیر شما به او است ولی کمی با او تندی می کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر او شما را زد معنی خواب شما این است که او به شما کمک می کند ولی تندی هم می کند.

اگر در خواب دیدی که از کسی سیلی خورده ای معنی خواب تو این است که به آن شخص حرف بدی می زنی.
و یا پشت سر او غیبت می کنید و به او ناسزا می گویی و بی احترامی میکنی

جابر مغربی میگوید

اگر در خواب ببینی که کسی بی دلیل به تو سیلی می زند معنی خواب تو به دست آوردن مال و ثروت و پول است.
و بدین معناست که در سرمایه گذاری شرکت میکنی و موفق می شوی و پیشرفت میکنی

اگر در خواب ببینید که بچه ای را سیلی می زنی نشانه این است که مشکلات و گرفتاری هایی برایتان ایجاد می شود
و سخت در گیر آن مشکلات می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

لوک اویتنهاو میگوید

 تعبیر خواب سیلی زدن بدین معناست که اگر در خواب ببینی که از کسی سیلی می خوری
معنی خواب تو این است که در آینده انتقام می گیری.
ویا کاری را انجام می دهی که پشیمانی به بار می آوری و دیگر راهی برای جبران ان نداری

اگر به کسی توهین کردی و او به تو سیلی زد معنی خواب تو این است که با تلاش به همه چیز می رسی.

اگر در خواب ببینی که کسی به تو سیلی زده است
معنی خواب تو این است که از کسی حرف بدی می شنوی و آبروی تو می رود. و او به شما آسیب می رساند و شما را آزار می دهد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx