تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سیل به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب سیل  نشانه دشمنی بزرگ یا پادشاهی ظالم و ستمگر می‌باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب سیل در منطقۀ سردسیر، نشانه غم و اندوه  و ناراحتی می‌باشد، ولی در منطقۀ گرمسیر، تعبیرش سود و  منفعت و شادی است.

اگر ببینی در حال مقابله باسیل هستی، یـعـنـی با دشمن درگیر می‌شوی.

اگر ببینی از سیل بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد و موفقیت کسب میکنید.

اگر ببینی سیل وارد خانه یا کوچۀ تو شده است، تعبیرش گشایش و فرج امور و کار ها می‌باشد زیرا دیدن کوچه در خواب تعبیر مثبتی دارد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب کوچه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم.

اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد.

اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و پیروز شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار و درمانده خواهید شد
و در حرفه خود زیان و ضرر خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی و اتفاقاتی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین  و غمگین می‌سازد.

تعبیر خواب دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود.

کارل یونگ میگوید:

خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید.

اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی  و عواطف است.

احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند.
جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید
تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx