تعبیر خواب سینما

تعبیر خواب سینما

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سینما این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سینما به معنای این است که به شما هیچ سود و بهره ای نمی رسد.
اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید،
دست به کاری می زنید که سود و منفعتی نصیبتان نمی شود ولی وقت و زمان شما را می گیرد.

اینکه از تعبیر خواب آنلاین بهره ببرید ، امریست که ما در اختیار شما قرار داده ایم .

اگر در خواب دیدید که از سینما خارج می شوید و بیرون می آیید بدین معناست که
از ماجرایی دوری می کنید یا خود را کنار می کشید و اگر دیدید همراه جمعیتی از افراد می خواهید وارد سالن سینما شوید بدین معناست که ،
در امری پر هیاهو و پرجنجال و پر انرژی مداخله می کنید که احتمالا به شما هیچ ارتباطی ندارد.
تعبیر خواب سینما  بدین معناست که اگر از سینما خوشحال و راضی بیرون آمدید نشانه این است که ،
موضوع یا مشکلی خانوادگی شما را غمگین و افسرده  می کند.
این مسئله ممکن است به خانواده شما مربوط نباشد ولی کلا خانوادگی است
و چنانچه دیدید ناراضی و ناخشنود و ناراحت بیرون آمدید،
بدین معناست که کاری صورت می گیرد که موجب خوشحالی شما می شود.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دیدید که خودتان در سینما فیلم نشان می دهید نشانه آن است که
دروغ می گویید و فریب می دهید
و تظاهر می کنید و در نتیجه اطرافیان خود را با فریب و حیله گری گول می زنید و حقایقی را وارونه جلوه می دهید
و اگر دیدید خودتان در سینما نقشی به عهده گرفته اید و بازی می کنید
نشانه ان است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و بد گویی خوهند کرد و سر زبان ها خواهید افتاد و همچنین برخی از مردم هم به شما حسادت می کنند.

تعبیر خواب برگشتن از سینما:

تعبیر خواب برگشتن از سینما واکنش وجود بی رغبتی نسبت به تمام حوادث و اتفاقاتی  است که در اطرافتان جریان دارد.

اگر در خواب ببینید از سینما خارج می شوید و از دیدن فیلم راضی هستید،
بدین معناست که چیزی را ا از دست می دهید که مزاحم شماست و موجب آزار و اذیت شما می شود.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx