تعبیر خواب شادروان

تعبیر خواب شادروان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شادروان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شادروان بدین معناست که اگر شادروان به شما قرآن و یا کتاب دینی دهد معنی خواب شما توفیق عبادت یافتن است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کیند.

اگر در خواب شادروانی لباس بفروشد نشانه این است که  در آن منطقه آن لباس گران می شود و کسی نمیتواند خریداری کند

اگر در خواب شادروان را نالان دیدی معنی خواب تو این است که بد کردار بوده ای و گناهکار بوده ای

اگر شادروان در خواب سردرد داشت معنی خواب این است که با غرور و تکبر با مردم رفتار می کرده است و به آنان بی احترامی کرده است

اگر در خواب دیدی که شادروان چشم درد دارد معنی خواب این است
که غیبت مردم را می کند و پشت سر آنان ناسزا و دروغ میگوید

اگر در خواب دیدی که شادروان درد دندان دارد بدان که در زندگی شان زیاد فحش می داده است و زبانش به حرف بد آلوده بوده است

اگر در خواب شادروان درد پهلو داشت معنی خواب این است که با زنان گناهکار بوده است
و به به کار های بد و نامشروع مشغول بوده است

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب شادروان بدین معناست که اگر در خواب دیدید که شادروان دل درد دارد بدانید که مال  و ثروت حرام  و ناپاک خورده است.

اگر شادروان در خواب لباس های زیبا به تن داشتمعنی خواب این است که با ایمان و عمل صالح از دنیا رفته است.

اگر شادروان لباس سفید برتن داشتمعنی خواب این است که حال او در آن دنیا خوب است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب لباس را مشاهده کنید.)

اگر شادروان را با لباس سیاه ببینی معنی خواب این است که حالش خوب نیست.

تعبیر خواب شادروان بدین معناست که اگر شادروان را در خواب با لباس زرد و کبود ببینیدمعنی خواب این است که اتفاقات بسیار بدی برایش می افتد

اگر به شادروان لباس بپوشانید معنی خواب این است که اجل شما نزدیک است و به زودی می میرید

اگر شادروانی را در خواب زنده ببینید معنی خواب این است که حالش خوب است به خصوص اگر لبخند بزند نشانه خوشی است

خواب کسی پدر شادروان خود ر ا با لباس های خوب ببینید

معنی خواب این است که کارش درست می شود و دولتش زیاد می شود.

اگر در خواب زن شادروان خود را ببینید معنی خواب این است که فقیر می شوید.و به مردم نیاز پیدا میکنید تا به شما کمک کنند

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها