تعبیر خواب شاسی

تعبیر خواب شاسی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شاسی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شاسی  و یا  اسکلت بدنه هر دستگاهي را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکيل يافته باشد شاسي مي نامند.
در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید.

شاسي در خواب  نشانه کلمه اي است که از زبان انگليسي به زبان ما آمده و پذيرفته شده
و تقريبا هويت فارسي گرفته چرا که کلمه مجرد ديگري نداريم
به جاي آن بگذاريم مگر اين که کلمه اي مرکب ايجاد کنيم.از اين نوع در فارسي زياد يافت مي شود.
به هر حال راديو، تلويزيون، اتومبيل و غيره شاسي دارند

انلی بیتون میگوید

اگر زني در روياي خود شاسي با تعريفي که شد ببيند آن شاسي  نشانه شوهر اوست
و اگر مردي در خواب شاسي ببيند نشانه شغل و حرفه  و کار اوست
و کاري است که زندگيش بر مبناي انجام آن کار اداره مي شود و معاشش و زندگی اش فراهم مي آيد.

اين تعبير بر قبول اين مسئله انجام مي گيرد که قوام زن به شوهرش است
و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه اي که انجام مي دهد
و زندگيش را اداره مي کند و زندگی را این گونه راه می برد

اگر زني شاسي خالي ببيند، مثل شاسي تلويزيون يا راديو خواب او توجه مي دهد که شوي آن زن نيازمند توجه است.
و میخوهد که به  او محبت شود و به او اهمیت داده شود(در صورت تمایل میتوایند تعبیر خواب رادیو را مشاهده کنید)

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب شاسی بدین معناست که اگر مردي در خواب ببيند که شاسي اتومبيل يا کاميون دارد و آن شاسي نو است
و تازه از کارخانه بيرون آمده خواب او از بهبود کارش خبر مي دهد
و نشانه این است که خبر های خوب و خوشی به او می رسد
و او به همه اهداف و خواسته و آرزو های خود می رسد و در زندگی پیشرفت می کند دو چیز های زیادی را به دست می اورد که خوشایند است

مطیعی تهرانی میگوید

و اگر آن شاسي شکسته و معيوب باشد نقصي در کار و حرفه اش به وجود مي آيد و مسکلی برایش ایجاد می شود
که بسیار ناراحت کننده است و ممکن است که حل نشدنی باشد
سوار شدن بر شاسي کاميون يا اتومبيل بدون اتاق و داشتن شاسي راديو، تلويزيون و يخچال و از اين قبيل مسئوليتي است که به رموز انجام آن کار و مسئوليت آگاه نيستيد و هیچ خبرری از آن ندارید
و اقدام به کاري است که اطمينان نداريد بتوانيد از عهده برآييدونمیدانید که به تنهایی می توانید از عهده آن کار بر آیید یا ن

به زبان ديگر خامي و ناپختگي است. و همچنین نشانه جهل و نادانی است

ساختن شاسي نشانه ایجاد شغل و حرفه و ايجاد کار است و پياده کردن آن تخريب کار مربوط به خود بيننده خواب. و نشانه بزرو گرفتاری و مشکل در زندگی است

تعبیر خواب دیدن شاسی کودک نشانه بروز اتفاقات خوب در زندگی است
و بدین معناست که خبر های خوبی به شما می رسد
که بسیار حالتان را دگرگون خواهند کرد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx