تعبیر خواب شاهدانه

تعبیر خواب شاهدانه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شاهدانه به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است.

اگر ببینید آجیل شاهدانه می خورید، مثلا گندم بو داده و شاهدانه بد نیست.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

خواب شما می گوید سودی و منفعتی قلیل عایدتان می گردد ولی شاهدانه خام نشانه غم و رنج و ناراحتی است و پریشانی و به خصوص فقر و خشکسالی است

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب شاهدانه بدین معناست که اگر دختر یا زن جوانی در خواب شاهدانه یا نهال شاهدانه ببیند
نشانه این است که تعلق خاطر پیدا می کند و دلبستگی عاطفی و احساسی شدید در او به وجود می آید
که معقول نیست و غالبا زیان بخش است.
اگر در خواب ببینیم که برگ های ریز و کوچک نهال شاهدانه را یک یک می کنیم و دور می ریزیم  نشانه این است که پول و ثروت و مال خود را می دهیم و تباه می کنیم و غمگین می شویم.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
به هرحال دیدن شاهدانه خام و نهال آن در خواب خوب نیست ولی شاهدانه بو داده خوب است
و به معنای این است که اتفاقات بسیار خوبی برایتان می افتد

در سرزمین رویاها امده

تعبیر خواب شاهدانه  بدین معناست که شما خوشحالی و شادی در پیش است
و اتفاقات خوبی برایتان می اتفد و به هر انچه که فکر میکنید می رسید

اگر در خواب ببینیدکه شماخود را با شاهدانه نشئه می کنید
نشانه  این است که موفقیت و خوشبختی شما به تاخیر می افتد و آرامش زندگی شما بهم میریزد

اگر در خواب ببینید که شاهدانه می خرید  نشانه این است که ممکن است که اتفاقاتی برایتان بیوفتد
پس بهتر است که مراقب دردسر و گرفتاری ها  باشید .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx