تعبیر خواب شبدر

تعبیر خواب شبدر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شبدر به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب شبدر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در خواب نیکو و مثبت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر در خواب ببینیم که در خانه خویش شبدر کاشته ایم یا از زمین شبدری که دیگری کنده و به ما تعارف کرده می خوریم
نشانه این است که به خواسته ها و به آرزوهای متعدد می رسیم
و کاری را انجام می دهیم و در ان کار موفق می شویم و نتیجه خوبی را میگیریم

مطیعی تهرانی میگوید

شبدر از آرزوها و خواسته های بزرگ و پیروزی های درخشان خبر نمی دهد
بلکه گویای چیزهای متعددی است که کوچک اند و ناچیز. شبدر در خواب نیکو و مثبت است

تعبیر خوردن شبدر و سرکه در خواب

فقط صورت ناخوش آن این است که ببینید شبدر را با سرکه می خورید
چون سرکه در خواب اثر نیک شبدر را از بین می برد نشانه افسردگی و غم و رنج و اندوه به دنبال آن قرار می دهد

و بدین معناتس که اتفاقات ناگواری برایتان می افتد و یا یکی از عزیزانتان را از دست می دهید

اگر در خواب ببینید که زنی شبدر می خورد نشانه این است که با همسرش به مشکل می خورد
و نمیتواند راهی را پیدا کند تا از این مشکل نجات یابد

اگر در خواب ببینید که مردی شبدر را با سرکه می خورد نشانه این است که مشکلاتی برای خانواده او پیش می آید که این مشکل با کمی تامل و فکر حل شدی است و آرامش دوباره به زندگیشان بر میگردد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب سرکه را مشاهده کیند.)

اگر در خواب شبدر ببینیم و آن را بو کنیم نشانه شنیدن اخبار و خبر های خوشایند است و بدین معناست که خوشبخت و عاقبت بخیر می شویم.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx