تعبیر خواب شته

تعبیر خواب شته
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شته به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شته در خواب  نشانه ضرر و زيان است و خسران دنيا و آخرت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببينيد که درختان بارداري که متعلق به شما هستند شته زده زيان مي بينيد
و اهميت و شدت و ضعف زيان بستگي به اين دارد که ببينيد شته کجاي درخت را مورد تهاجم قرار داده.

اگر شته به ساقه درخت آسيب رسانده باشد زيان شما بنيادي و کلي است
و اگر فقط به ميوه حمله کرده باشد ضرر مختصري را تحمل خواهيد کرد که قابل جبران است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب میوه را مشاهده کنید)

تعبیر خواب شته بدین معناست که اگر در خواب ببنيد که همه باغ و نهال هاي متعلق به شما را شته زده دچار خسارت  و زیان مي شويد
و اين اشاره اي است به رفتار و اعمال شما در بيداري که درست نيست.

اگر ببينيد شته اي که به درخت است به بدن شما نيز راه يافته خوب نيست و از يک بيماري و گرفتاری خبر مي دهد.
اگر در خواب ببينيد که شته درختان را زده اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم زده و ملول مي شويد
اما اگر درختان متعلق به شما باشد همان طور که گفتم زيان مي بينيد.

اگر ديديد که شته به چوب خشک زده کساني هستند که مي خواهند مرده اي را بدنام کنند يا اشخاصي مي خواهند

به مال و دارائي کسي که دستش از اين جهان کوتاه است تجاوز و تطاول کنند.

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب شته بدین معناست که اگر خواب ببينيد گياهي را شته زده است ، نشانة آن است كه خبر مرگ دوستان و آشنایان در راه است
و یا اتفاقات بسیار بدی برای شما و دوستانتان می افتد. که باغث ناراحتی شما می شود
و یا کاری باعث مانع پیشرفتتان می وشد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx