تعبیر خواب شربت

تعبیر خواب شربت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شربت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شربت درست شده از میوه‌های تازه  و دیدن آن در خواب می‌تواند به معنای نیاز روح و جسم به تقویت شدن باشد.

اگر شربت شیرین باشد تعبیر همان است که گفتیم، ولی اگر طعم ترش و تلخ و گس یا هر طعم غیر شیرین داشته باشد  نشانه به وجود آمدن غم و اندوه و رنج است و خبری است که خواب ما از کسالت و گرفتگی و خستگی خاطر می دهد.
اگر در خواب ببینید که رنگ شربت شما پررنگ و زنند است نشانه کینه و نفرت است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خوردن شربت ، اگر که خوش طعم و شیرین و خوشبو بود  ، مثل شربت سیب و انار ،

بر شش وجه می باشد. اول : پاکی دین و صداقت . دوم : سود و  منفعت . سوم : علم مفید . چهارم : عمردراز . پنجم : عیش خوش . ششم : ذکر حق تعالی و یاد خدا .

اما شربتهائی که ناخوش و بد مزه باشد ، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج  ، دلیل بر ناراحتی و غم و اندوه می باشد و شربتهائی که به طعم تلخ باشد وبوی خوبی ندهند ، مثل شربت زرنا وشربت مورد و غیره ، دلیل بر  سود و منفعت است و آن شربت هایی که برای درمان بیماری می خوردند نشانه خیر و صلاح است.

مطیعی تهرانی میگوید

کلمه کلی شربت‌ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند نشانه سلامتی و تندرستی و مال وثروت است.

اگر در خواب ببینید که شربت سکنجبین می‌خورید چنانچه شیرین بود و شرینی آن را حس کردید ،تعبیرش این است که  مال و نعمتی به دست شما می‌رسد که موجب خوشحالی شما می‌گردد
و اگر ترش بود غمی در کمین شما نشسته و به زودی به سراغتان می آید
اگر  شربت سکنجبین به دیگری بدهید. چنانچه بدانید  شربت سکنجبین ترش به او می‌دهیدبدین معناست که  عامداً او را غمگین و افسرده  می‌کنید و آزارش می‌دهید،
و اگر بدانید شربتی که به او می دهید شیرین و خوشمزه است تعبیرش این است که کاری می کنید که باعث خوشحالی او می شود.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب دیدن و خوردن  شربت فاسد شده  نشانه‌های خوبی به همراه ندارد. یعنی زندگی شما به سمت و سویی خوب پیش نمی‌روند و مشکلات در تمامی مراحل زندگی با شما هستند.

اگر کودکان در خواب شربت فاسد می‌نوشند این خواب نشان دهندهاین است که ان کودکان نیاز به مراقب دارند و باید کسی باشد که از ان ها نگهداری کند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx