تعبیر خواب شطرنج

تعبیر خواب شطرنج
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شطرنج این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شطرنج نشانه ان است که به طرف مقابل خود دروغ میگویید و تهمت می بندد و طرف مقابل نیز نسبت به او همین رفتار را دارد.
اگر کسی دید که بازی شطرنج را برد، بدینم عناست که به دروغ بر کسی غلبه خواهد کرد.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب دیدن یا بازی شطرنج در خواب بیانگر این است ،
که نیاز دارید قبل از اینکه تصمیم بگیرید به دقت در مورد یک موقعیت فکر کنید و عجولانه تصمیم نگیرید.
مربع های سفید و سیاه صفحه شطرنج ، نمادی از جنبه های مثبت و منفی یک موقعیت است.
خواب ممکن است در این مورد نظر دهد که شما جفت عشقی خود یا جفت کاری خود را ، چگونه ملاقات کرده اید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ،
دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ،
این خواب بدین معناست که شما به زودی بیمار می شوید و دوستانی فریبکار پیدا می کنید که به شما آسیب می رسانند.

اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ،
دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی  و دلهره ایجاد می شود .
اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانة آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .

معبرین غربی میگویند:

 تعبیر خواب دیدن و یا بازی کردن شطرنج در خواب بیانگر توجه و دقت و اهمیت به موقعیت‌های پیش روی شماست.
باید قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید و بعد تصمیم درست را بگیرید.

دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه  ترسناک و خطرناک است.
این مهره بیانگر حضور زنی در زندگی شماست،
که شما را اذیت می کندو شما هم از حضور این زن خوشحال نمی شوید.

دیدن مهره‌های شطرنج در خواب به معنای غرق شدن و جذب شدن در موقعیت‌های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می‌دهد.
به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت‌ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرید و نسبت به این رویداد ها بی اهمیت باشید
و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت.
این موقعیت‌ها در فعالیت‌ها و رفتار شما تأثیر بسیار زیادی دارند.

در سرزمین رویا ها آمده:

تعبیر خواب بازی شطرنج به معنای این است که شما وقت و زمان خود را صرف چیز های بیهوده می کنید و فرصت زندگی را از دست می دهید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx