تعبیر خواب شفتالو

تعبیر خواب شفتالو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شفتالو به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شفتالو بدین معناست که  اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می دهد و اگر ترش باشد همین تعبیر را دارد و اگر گندیده باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و ناکامی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که دوست نداریم علت خاصی ندارد.
کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می پسندند و می خورند
اما این که کدام میوه را دوست داریم یا نداریم در خواب های ما موثر هستند
و معبران با تجربه از بینندگان خواب ها می پرسند و بعد تعبیر می گویند.
کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیر ش با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می شود

آنلی بیتون میگوید:

کلا شفتالو میوه خوبی در خواب های ما نیست اما امام جعفر صادق علیه السلام آن را (صلت) تعبیر کرده اند.
صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد.
در این صورت اگر کسی شفتالو به شما داد پولی به عنوان صله نصیب شما می شود.

دیدن شفتالوی زرد، دلیل است بر بیماری و ناتوانی.
اگر بیند که شفتالو به وقت از درخت جمع کرد، دلیل که از بزرگی منفعت و سود یابد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب درخت را مشاهده کنید.)

تعبیر درخت شفتالو، مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد.

اگر در بیداری  در فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسدر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد  و تو در زندگی ات پیشرفت می کنی و موفقیت هایی کسب میک نید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx