تعبیر خواب شلغم

تعبیر خواب شلغم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شلغم به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شلغم  در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام .
شلغم را به عنوان غایت چیزهای بد و دوست نداشتنی و بی معنی مثال می زنند لذا در خواب های ما گویای غم هائی هستند که نفرت و انزجار دیگران را بر می انگیزانند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

شلغم گرفتن از دیگران نشان آن است که دهنده شلغم برای شما ناراحتی و درگیری فکری به وجود می آورد
و اگر در خواب شما به کسی شلغم بدهید این شما هستید که او را می آزارید و می رنجانید و اذیت می کنید.
اگر در خواب ببینید که شلغم می کارید نشانه خوبی ندارد
و گویای آن است که شاهد و ناظر امور و کاری خواهد بود که کلا رنج دهنده و آزار رساننده است.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب  شلغم در خواب ، علامت آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد و این بیماری واگیر دار نیز خواهد بود .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است که به اندوه و یأسی  و نا امیدی شدید دچار خواهید شد .

اگر در خواب ببینید که شلغم می خرید نشانه این است که  امیدهای شما بی پایه و اساس اند.

سوا کردن و خریدن شلغم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی که زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت ،
به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی و در امدیی برای خود گرد خواهید آورد .

اگر دختری خواب ببیند شلغم می کارد ، علامت آن است که دارایی و ثروت قابل توجه ای به ارث خواهد برد ، و با مردی خوش قیافه و مهربان ازدواج خواهد کرد .

دیدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است که آینده ای درخشان و خوب خواهید داشت ،
و از پیروزیهای خود پیوسته سرمست خواهید شد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx