تعبیر خواب شلوار سفید

تعبیر خواب شلوار سفید
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب شلوار سفید اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شلوار سفید نشانه خبر های بد و اتفاقات ناگوار در زندگی است.

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببینید که آن را پوشیده اید
نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شودو با احساسات شما بازی میکند و روح شما را زخمی میکند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببینید که جیب آن پاره شده است
نشانه این است که دارایی و پول های خود را از دست می دهید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببینید که پاره شده است نشانه این است که آرزوها و اهد افی را در سر دارید
که به هیچ کدام از این خواسته وآرزوهای خود نمی رسید
باید  کمی تلاش خود را بیشتر کنید تا نتیحه بگیرید.

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببییند که ان را برای شوهرتان خریده اید
نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که حالتان را خوب میکند.

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببینید که آن را گم کرده اید
نشانه این است که فردی پشت سر شما بد گویی میکند و به شما فحش و ناسزا می گوید

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب شلوار سفید بدین معناست که اگر در خواب ببینید که شلوار سفیدی دارید که بسیار تنگ است
نشانه این است که خطایی را مرتکب می شوید که ممکن است به زندان بیوفتید و شما را مجازات کنند.

اگر در خواب ببینید که همسرتان برای شما شلوار سفیدی را می خرد
نشانه این است که عشق و محبت بین شما و همسرتان بیشتر می شود .

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببینید که پاره شده است و است و آن را به فقیری می دهید
نشانه این است که رزق و روزی دیگر به شما نمی رسد و شانس های خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب شلوار سفید بدین معناست که اگر در خواب ببینید که دوستتان به شما شلوار سفیدی را امانت می دهد
نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید
و همچنین در کارهای خود پیشرفت میکنید و به موفقیت می رسید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب بینید که شلوار سفیدی را در مراسم عروسی خود می پوشید
نشانه این است که برکت و خوشی به زندگی شما می آید و خوشبخت می شوید.

اگر در خواب ببینید که برای پدرتان شلوار سفیدی می خرید و آن را در مراسم خطم می پوشد
نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتدکه بسیار ناراحت کننده است و یا عزیزتان را از دست می دهید
و یا فردی از نزدیکانتن به بیماری سختی دچار می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

اگر در خواب شلوار سفیدی را ببینید که آن را برای نوزاد خود خریده اید
نشانه این است که منفعت و سودی در زندگی به شما می رسد و همچنین در شغل و حرفه خود پیشرفت میکنیدو مقام های بالایی میگیرید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها