تعبیر خواب شمشاد

تعبیر خواب شمشاد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شمشاد این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شمشاد مردي است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقير و مستمند ولي هر چه دارد مي نماياند
و پنهان نمي کند. او حد خويش را مي شناسد و در رعايت حدود ديگران نيز اصرار دارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
او انساني است که هر چه زائد بر نياز خويشتن دارد در پايان سال انفاق مي کند
و مجددا با اقل سرمايه کار خويش را مي آغازد و در آخر سال بار ديگر صاحب تمکن مي گردد
و برنامه سال پيش را به اجرا در مي آورد.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب شمشاد بدین معناست که او مردي است خوش رو و نيک محضر و راز دار که اسرار اطرافيان خويش را مي داند و هرگز بر زبان نمي آورد و پرده کسي را نمي درد.
شمشاد در خواب هاي ما چنين انساني است به اضافه سرسبزي و فرح و شادي و خوشحالی.
پس اگر در خواب شمشاد ديديد اشاره اي است به اين که در آينده نه چندان دور با چنان مردي برخورد خواهيد داشت. و با او صحبت می کنید و ارتباط برقرار می کنید
تعبیر خواب ديدن شمشاد خوب است و به هر عنوان که ببينيد تعبير بدي ندارد و اگر در خانه خود داشته باشيد
و در خواب ببينيد که در باغچه محل مسکوني خودتان شمشادهايي کاشته ايد
و داريد البته بهتر است تا در پارک يا جاي ديگر ببينيد تعبیر خوبی دارد
و همچینین به دست آوردن روزی پاک و حلال نیز هست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب باغچه را مشاهده کنید.)
و دیدن این شمشاد ها بدین معناست که در زندگیتان اتفاقاتی خوب می افتد که حال شما را دگرگون می کند و زندگیتان را تعقیر میدهد. و شما نیز در زندیگ پیشرفت میکنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx