تعبیر خواب شهاب سنگ

تعبیر خواب شهاب سنگ

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شهاب سنگ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شهاب سنگ در خواب برای اهل ایمان، به معنی غلبه بر هواهای نفسانی و تمایلات و خواسته های شیطانی تعبیر می‌شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
همچنین می‌تواند شکست خوردن در کارها و برنامه‌ها و اندیشه‌های بیننده خواب تعبیر گردد.

اگر در خواب دیدید که شهاب سنگ به شخصی اصابت می کند به معنی سخن چین بودن  و خبرنگار بودن شخص خواهد بود.

اگر در خواب سقوط خواب سنگ آسمانی روی زمین باعث خوشحالی شود ،
تعبیر آن این است که به زودی تغییرات  و تحولات چشمگیری در زندگی خواهید داشت.
موارد خطرناک و پر ریسک در زندگی شما عاقبت خوبی خواهند داشت و با موفقیت همراه خواهند شد و شما سعادتمند می شوید.

خواب دیدن یک شهاب سنگ در حال سقوط، نشانه تحولات شگرف در زندگی رویابین است.
این تحولات  و تعقیرات می‌تواند یک سفر  و مسافرت برنامه ریزی شده به کشورهای دوردست باشد،
یا تغییر اقامت؛ به عنوان مثال انتقال به یک شهر یا یک کشور دیگر.

آنلی بیتون میگوید:

اگر کسی در عالم خواب و رویا مشاهده کند که یک شهاب سنگ از کنار ستاره ها عبور می کند
علامت آن خواهد بود که بیننده خواب، در زندگی خود دچار غم و اندوه و ناراحتی می گردد و اتفاقات بد و ناخوشایندی برایش می افتد زیرا عبور کردن شهاب سنگ از کنار ستاره خوب نیست.(در سایت ما میتوانید تعبیر خواب ستاره را مشاهده کنید.)

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که شهاب سنگ به زمین برخورد می کن یعنی درک آرمان گرایانه شما به وضعیت بد و نامناسبی دچار می شود، یا آن که به کلی نابود شده و از بین می رود

دیدن شهاب سنگ دنباله دار خبر از یک  دوران خوشبختی و موفقیت کوتاه مدت یا یک لذت زودگذر را می‌دهد.

0 0 رای ها
Article Rating

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx