تعبیر خواب شهر

تعبیر خواب شهر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شهر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شهر در خواب نشانه این است که بسیار خسته اید و دوست دارید زمانی را به استراحت بپردازید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
این خواب همچنین نشانه چالش ها و موانعی است که با آن درگیرید و مدام فکر می کنید چگونه آن ها را پشت سر بگذارید.
تعبیر دیدن شهر دوران کودکی در خواب نشانه بازگشت به گذشته و علاقه به داشتن چیزهای نوستالژیک است.
خواب دیدن شهر تعبیرش این است که به دنبال صلح و آرامش و خوشبختی هستید.
و روحتان خسته است و نیاز دارید به دوران گذشته بازگردید‌.
تعبیر امدن سیلاب در شهر نشان دهنده این است که شما دچار بیماری می شوید و اتفاقت بدی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب شهر بدین معناست که اگر به خواب بیند که در شهر زندگی می کنید دلیل است دین و ایمانش قوی گردد و به مراد دلش برسد .
اگر بیند که از شهر بیرون یا بیرونش کردند ، تاویل به خلاف این باشد .
اگر بیند که از شهر به شهری دیگر رفت ، دلیل است که زنت طلاق می گیرد و با فرد دیگری ازدواج می کند.
اگر بیند که از شهر مسلمان به شهر کفر رفت ،بدین معناست که کافر می شود و دیگر فرد دینداری نیست.
اگر بیند که در شهر گرمسیر برف و یخ دید ، دلیل است که در آن شهر فقر تنگی است .
اگر در شهر سردسیر بیند ، نشانه فراخی نعمت است.
اگر بیند که از روستائی به شهر  می آیید ، نشانه سود و منفعت است.
اگر بیند که از شهر به روستا می رفت ، نشانه این است که به مراد و خواسته هایشان می رسد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می کنید ، نشانة آن است که حادثة تأسف باری موجب می شود که محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx