تعبیر خواب شوربا

تعبیر خواب شوربا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شوربا به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب شوربا به خواب که با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است ، دلیل منفعت و سود باشد . اگر به خلاف این بیند ، تاویلش به خلاف و بر عکس بود .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

جابرمغربی گوید :

دیدن شوربا چون با گوشت لطیف پخته باشند ، دلیل فائده  وسود و منفعت بود .
اگر به گوشت غلیظ پخته باشند ، دلیل غم و اندوه  و ناراحتی و مشکل و گرفتاری است  و بدین معناتس که اتفاقات بدی می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب شوربا در خواب نشانه نعمت و فایده و خیر و نیکی است .

این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا ، آبگوشت ، آش ، و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه
و پخته می شود طعم و مزه آن مسیر را معین می کند .

اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده و نشانه رزق وروزی فراوان است

چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد
ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد  نشانه گرفتاری و مشکل و غم و اندوه و ناراحتی است .
خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می دهیم یا اقدام می کنیم
ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می شویم و ناراحتی و مشکل و افسردگی نصیب ما می گردد .

شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می نمایاند . شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد .

اگر در خواب شوربا را به کودکی بدهید نشانه این است که روزی به زندگی شما می اید و خداوند نعمت هایش را به شما می دهد و ثروتمند می شوید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها