تعبیر خواب شکستن لامپ

تعبیر خواب شکستن لامپ

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن لامث این مطلب را دنبال کنید. تعبیر  خواب شکستن لامپ روشن نشانه انتخاب مسیر درست در زندگی، امید و رسیدن به آرزوهاست.
و نشانه این است که در زندگی خوشی می بینید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب دیدید که لامپ را آزمایش میکردید و لامپ شکسته است
تعبیرش این است که باید برنامه های خود را اجرا کنید و به جهانیان نشان می دهید که ایده های شما قابل قبول است.
و به آرزو های خود می رسید و پیشرفت میکنید
تعبیر خوابق شکستن لامپ چراغ قوه در خواب، نشانه امیدواری در زمان ظلمت و تاریکی است.
شما باید توجه خود را به سوی او متمرکز کنید و به زودی راه رسیدن به اهدافتان را پیدا کنید. وبه خوشی برسید

آنلی بیتون میگوید

دیدن شکستن  لامپ ال ای دی درخواب ، نشانه این است که شما تمام قدرت را خود را برای کارتان متمرکز میکنید تا به نتیجه برس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن  شکستن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد .
اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جائی را روشن کنید نیکو است
زیرا خواب شما می گوید کاری نیک انجام می دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد .

وقتی لامپی روشن شود همه می توانند از روشنائی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست
کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب ها به ( موقوفه ) و کار عالم المنفعه تعبیر می شود .

کارل یونگ میگوید

شکستن  لامپ  و خریدن در خواب، این است که شما دوست دارید در مسیری جدید حرکت کنید.
و میخواهید که به موفقیت برسید.
شما ایده های خوبی برای سرمایه گذاری دارید و این به شما کمک میکند
که خود را برای روزهای دشوار و سخت آماده کنید.
زیرا تجربه خوبی در زندگی به دست آورده اید و همه راه ها را رفته اید.
اگر در خواب دیدید که لامپ پرت میکردید و لامث شما شکسته است
تعبیرش این است که ایمان خود را از دست خواهید داد. سعی کنید به وجدان خود رجوع کنید و از واقعیت و حقیقت فرار نکنید.

اگر در خواب دیدید که لامپ سوسو میزد  و شکسته بود تعبیرش این است که از ایده ها و تجربیات خود خسته شده اید
شاید زمان آن رسیده که خود را بازنشست کنید یا از نظرات شخص دیگری استفاده کنید. تا به شما کمک کند

اگر در خواب دیدید که لامپ را روشن میکنید و لاامپ شما شکسته است نشانه این است که ، پیش بینی میکند که برنامه خود را عملی خواهید کرد.
شما برای برنامه های خود تلاش میکنید و وقت زیادی را صرف می کنید. اکنون زمان اجرای برنامه و دیدن نتیجه است.

اگر در خواب دیدید که برای روشن کردن لامپ شکسته ، سیم کشی میکردید
تعبیرش این است که در کار خود دست به نوآوری خواهید زد.
ایده ها و نظریات شما به زودی به حقیقت خواهد پیوست و همه را مبهوت خواهید کرد.

تعبیر شکستن لامپ در خواب، نشانه این است که به زودی با مشکلات بزرگی روبرو خواهید شد.
و در زندگی به آرامش و خوشی می رسید و خوشبختی می شوید و به پول زیادی می رسید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
شما باید نسبت به عملکرد خود هوشیار و مراقب باشید.
اگر خواب دیدید که لامپ شکسته شده کار میکرد،
تعبیرش این است که هنوز کورسوی امیدی برای شما هست و میتوانید به آینده امیدوار باشید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx