تعبیر خواب شکستن استخوان

تعبیر خواب شکستن استخوان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن استخوان در خواب این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکستن استخوان بدین معناست که  اگر در خواب دیدی که استخوان فک کسی شکسته است و تو آن را می بندی
معنی خواب این است که در صنعت آدم بزرگی می شوی
و یا می تواند اشاره داشته باشد به کردار نیک و یا عده ای می گویند کار انسان بدبختی را درست می کنی و او را به بهترین چیز ها می رسانی و به او کمک میکنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن استخوان در خواب هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن استخوان در خواب  نشانه وصال و خواسته و آرزو است.

معنی دوم دیدن استخوان در خواب  نشانه اقوام و خویشاوندان است.

معنی سوم دیدن استخوان در خواب نشانه دوستان و  فرزند است.

معنی چهارم دیدن استخوان در خواب سرپرست خانه است.

معنی پنجم دیدن استخوان در خواب مال و ثروت  و دارایی و پول است.

دیدن استخوان در خواب اشاره دارد به مالی که مردم با ان گذران زندگی می کنند.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن استخوان شکسته و  بدون گوشت نشان دهنده این است که کمی خیر به شما می رسد.
که این خبر ها خبر های خوبی نخواهند بود و باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود

اگر در خواب ببینی که استخوانی داری و بر آن گوشت است و آن استخوان تو شکسته است
نشان این است که به اندازه گوشت چسبیده به استخوان  شکسته تو خیر و مال  و پول فراوان به شما می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

لیلا برایت میگوید

اگر در خواب خود استخوان شکسته را ببینید معنی خواب این است که کارهای زیادی را انجام می دهید و در آن کار ها پیشرفت میکنید و نتیجه خوبی را دریافت خواهید کرد و به خواسته و آرزو های خود می رسید.

اگر در خواب استخوان  شکسته شده مرده را دیدید معنی خواب این است که به چیزی خیلی احتیاج دارید و به آن نیازمندید و باید خود را به آن برسانید و آن را به دست آورید

اگر در خواب دیدید که استخوان شسکته خود را جلوی سگ می اندازید معنی خواب شما این است که دیگران محبت های شما را نادیده می گیرند و به شما اهمیتی نمی دهند.

اگر در خواب ببییند که استخوان بینی شما شسکته نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است
و باعث افسردگی شما می شود.
اگر در خواب شکستن استخوان چانه خود را ببینید نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود
و می خواهد که به شما صدمه وارد کند و به شما آسییب برساند و باعث اذیت و آزار شما می شود

اگر در خواب شکستن استخوان صورت خود را ببینید نشانه این است که بخت و اقبال به شما روی میکند
و اتفاقات خوبی برایتان می افتد که شگفت انیگیز خواهد بود و باعث خوشحالی شما می شود.

1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx